zondag 17 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Dienstverlening kantoorautomatisering - Regionale Belasting Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Redundante encrypte lichtpaden voor digitale pathologie - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Multifunctionals - De Groeiling, SCOT, Ithaka, SOTOG en Stip - De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Asbestadviesdiensten Rijksvastgoedbedrijf 2022-2026 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - KONOT, Keender, OPOHvT en SKOLO - Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL...
Lees verder

Beveiligingsdiensten 2021-2026 provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA ICT Hardware voor Stichting Onze Wijs - Stichting voor PC/RK Primair Onderwijs Middelburg/Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwrijp maken Tippe tweede fase - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DOS-2021-0004552 - Diensten voor (door)ontwikkeling van wijk-warmteprojecten gekoppeld aan het warmtetransportsysteem/WarmtelinQ(+) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

DOS-2021-0004550 - Diensten voor (door)ontwikkeling van wijk-warmteprojecten op lokale duurzame bronnen - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Toezichthouder Energie (1 fte), vanaf november 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

De Kompanjie - EOA Raamovereenkomst levering bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

Inhuur - Uitzenden en intermediaire diensten - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Maaien gazons 2022 ev. - Gemeente Eersel - Gemeente Eersel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf inzake burgerzaken applicatie - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Prijsvraag voor het ontwerpen, leveren en plaatsen van een kunstwerk - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Circulair kantoormeubilair ten behoeve van de Belastingdienst - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Zero (0%) emissie (inzamel)voertuigen - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Training 'communicating with the public' - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Watergangen Texel - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integratieplatform - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31164965 Samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) Ingenieursdiensten Perceel 2 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31109076: Civiel NN - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van WVS Roosendaal - WVS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud, schilderwerken en dak werkzaamheden aan het monumentaal (perceel 1) en niet monumentaal (perceel 2) vastgoed van de gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zaaksysteem/KCC - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bermen-, velden- en slotenonderhoud 2022-2024 - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie nieuwbouw Eenheidsbureau Den Haag - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand - gemeente Hellendoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landmeetkundige diensten gemeente Oldebroek - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grafische vormgevingsdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

WGA ERD verzekering - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Renovatie eet- en drinkvoorzieningen kantoorlocaties ProRail - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Gooise Meren Collectief - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

(online) Marketing communicatiediensten, Brainport Development NV - Brainport Development N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT hardware (werkplekken hardware, servers en mobiele devices) - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Levering, implementatie en beheer telefonie omgeving - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Consulent Klantcontact Zelfstandigen Bbz na TOZO - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vergunningenapplicatie gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw OBS De Plevier - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Monitoring openbare ruimte - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam - Vernieuwing stadshuis Nieuwegein - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering brandstoffen d.m.v. brandstofpassen t.b.v. de gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Midden-Groningen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfskleding, schoeisel, PBM's en aanverwante dienstverlening ten behoeve van Waterschap Vechtstromen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - WerkPlekBeveiliging op Afstand - Dienst Centrale applicatie (WCA) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Touchscreens Stichting Keizer Karel - Stichting Keizer Karel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meubilair - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

EU School- en Kantoormeubilair - Stichting Quadraten - Quadraten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Wabo-regisseur (1 fte), vanaf november 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Purmerendse ScholenGroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Digitaal extra beveiligde omgeving - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Database- en...
Lees verder

Personeels- en werkplekplanning - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Loonwaarde meetinstrument - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Netwerkmanager EN Zuid - Brainport Development N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder