zaterdag 16 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
2020.091 Raamovereenkomst leveren en aanbrengen speeltoestellen - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Amsterdam - PHS - Bruggen Oostertoegang - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Energie - Media College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

P-1004254 | Aanpassing depot Pernis t.b.v. huisvesting staf Defensie Pijplijn Organisatie (DPO) te Poortugaal - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud bomen 2022-2023 (2026) gemeente Bladel - Gemeente Bladel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Purchase of microscope that combines state-of-the-art optical tweezers with time-resolved confocal detection - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

17073 Brandmeld-, ontruimingsalarm- en blusgasinstallaties Defensie op het complex Nieuwe Haven te Den Helder - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

(heraanbesteding) levering en onderhoud 6 x motorspuitaanhanger - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PV-systeem Harnaschpolder - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Raadsinformatie- en Vergadersysteem (RIS) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Skyport Schiphol - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Vrijwillige Transparantie Onderhoud Oracle Health Insurance (OHI) applicatie: - CAK
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31166789 : Verhardingstechnische adviezen RWS NN Groot Onderhoud 2023-2024 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1...
Lees verder

Leveren en onderhouden Verkeersregelautomaten - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Zeist 2021-2024 - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Tool Digitale Verkiezingen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regulier onderhoud VRI's - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Wachtwoordmanager - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afsluitinstallaties - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afhandeling schades op provinciale wegen in de provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktverkenning waterstof (vulstations) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Waterstof
Lees verder

Medewerker Gebruikersondersteuning Servicepunt- Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0125 Concessie Culturele affichage - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Procesautomatisering t.b.v. rioolwaterzuiveringsinstallaties - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Opstellen bestemmingsplan en MER - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schrijven van Vacatureteksten en Jobbranding - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SZW EA Evaluatie crisisdienstverlening - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arts vaccineren - Project corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Integraal Ontwerpteam Basisschool 'Noord' in Blok 12 Merwede - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AT-2021-18: Markconsultatie inkoop herberekening bruggen. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DTaP-IPV-Hib-HepB Vaccines 2021 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ingenieursadviesdiensten Haalbaarheidsfase project N266-N275 Nederweert - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandstofpassen WVS - WVS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Roerdalen - Gemeente Roerdalen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunningen Dynamic Procurement System (DPS) Staffing and consultancy services 2021-Q3 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Last Resort Radio - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats...
Lees verder

Onderhoud wagenpark > 2 jaar WVS - WVS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

31125450: RECTIFICATIE Selectieve Onttrekking - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

Hyper en/of Converged Infrastructurele Componenten en additionele (systeem integratie) diensten - Gemeente Hilversum en Gemeente Gooise Meren - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WGA ERD Verzekering Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31166981: Variantenstudie Prins Willem Alexander-sluis - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Medewerker bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0262 ROK Maaiveldinrichting en Beheer Overhoeks Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Efficiency assessments of investments in the Dutch (extra) high voltage network - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktverkenning - IoT-dataloggers t.b.v uitlezing watermeters - Dunea N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Mededingingsprocedure...
Lees verder

31163572: Technisch Advies A6 Lelystad - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Medewerker Omgevingsvergunningen - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Data en tooling Grondwater - Stowa
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Huishoudelijke Hulp - Semi Open House procedure - Gemeente Meppel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medewerker Omgevingsvergunningen - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT Basisinfrastructuur en werkplekvoorziening gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Consulent WMO - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Informatie Architect - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Tijdelijke sporthal Hart van Nootdorp - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NO inhuur Financieel Adviseur - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Merwede Fase 1 - Concessie energie-installatie en - levering - Bureau Valstar-Simonis B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Eigendommenverzekering Gemeente Hoorn - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Best Value realisatie transportsysteem RWZI Westerkwartier - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie risicobepaling import en/of herregistratie van voertuigen / Market consultation on risk assessment regarding the import and/or re-registration of vehicles - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Technische controle van...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Land van Cuijk - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Bepakkingssystemen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meerjarig onderhoud luchtbehandelingsinstallaties - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VTH Systeem - Omgevingsdienst Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Huisartsenzorg 2022 - Dienst Justitiƫle Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Maaien waterlopen Drentsche AA meerdere locaties - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.186.2021 Onderhoud, reparatie en vervanging van valondergronden gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Pilot kansrijke interventie High Dose Tutoring - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Implementatieondersteuner Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Ondersteuning Teamontwikkeling en professionalisering - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Onderhoud Toegangscontrole Regio Tram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Realisatie en instandhouding warmtenet gemeente Harderwijk - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Opleidingsintermediair - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Stoffering - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder