vrijdag 15 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Zaaknr. 31169569 voor het actualiseren van referentieprognoses voor LMS en NRM 2022 en 2023, mogelijk 2024 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2019-0686 - Raamovereenkomst Langzaam Verkeer Monitoringssysteem Amsterdam (LVMA) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mendix Advanced Business Engineer- Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bestek 2406 N786 VRI 223 incl 15 jaar onderhoud - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31166906 : het project Vergunningverlening Rijkswaterstaat Noord-Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1...
Lees verder

Gegunde opdracht Sdu - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

DOS-2021-0003765 Projectleider R-net buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leveren, plaatsen en onderhouder afval verzamelcontainers - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Landelijke Uitrol Flitscamera's op overwegen - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zelf-service leensysteem bibliotheek Zuid-Kennemerland - Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst architectendiensten - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Educatis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior communicatieadviseur implementatie Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting Bijeen - Stichting openbaar primair onderwijs Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12, Groningen NL11,...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud micro-Raman spectrometer ten behoeve van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groenrenovatie en rooien bomen - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2021-0196 Herinrichting Weteringschans West - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2021-0164 Herstel geluidsschermen A10 Oost - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Scanapparatuur en software voor fiscaal parkeren - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bestek 2404 Functioneel onderhoud 2021 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gezamenlijke aanbesteding Raamovereenkomst Hardware componenten ICT - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventief/Correctief onderhoud Beveiligingsdiensten - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EU aanbesteding Onderhoud Schilderwerken KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Onderhoud Daken KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Onderhoud W-installaties KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Onderhoud Brand- en inbraakveiligheid KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verlenging contracten Audio Visuele Middelen - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Het leveren en onderhouden van trapliften - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Onderzoek en herstel foutief aangesloten rioolaansluitingen 2022-2024 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf vrachtwagen(s) met kipperbak en laadkraan - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Klantportaal - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

31156813: Vervangen SCADA-bovenlaag Hollandsche IJsselkering (HIJK) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Duin- en Bollenstreek - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

'Inhuur flexibele arbeidskrachten' t.b.v. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ingenieursdiensten eerste fase station Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

RMN - Onderhoud hagen - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31114126: het meerjarig onderhouden van het Hollandsche IJsselkeringcomplex - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2016 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Request for Information - Data-analyse oplossing t.b.v. Business Intelligence en Advanced Analytics - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzamelen en...
Lees verder

Aanbesteding Externe Inhuur Sociaal Domein - Stroomopwaarts MVS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31108436: Het ontwerpen en uitvoeren van overnachtingsplaatsen Beneden-Lek - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur ICT- Professionals t.b.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Bedrijfsinformatie Diensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Commerical of the Shelf gebruiksrechten en Gerelateerde diensten - Vereniging Wigo4it in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Gartner research budgetbox - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Financieel Analist - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van buitenbeplanting - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer en onderhoud brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding abri's - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Collectieve aanvullende verzekering minima - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland...
Lees verder

Onderhoud kranen & blus-/hijsmaten op vaartuigen - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Social- en contentbureau Geheugen van Nederland - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering - OVER-gemeenten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering - OVER-gemeenten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Gebruiksgoederen forensische opsporing - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Spoorinfra Regiotram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

210029REG Preventief en correctief onderhoud pompinstallaties - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud voertuigen tot 3500kg - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software reseller - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technische ge- en verbruikersmaterialen - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Projectleider Omgevingsvergunningen (0.7 fte), vanaf november 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Laptops - Stichting Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Desktops - Stichting Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Netwerkcomponenten - Stichting Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Publicatie uitbreiding contract Ambulant Wmo en Jeugdhulp met Wijchen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

DAS ICT Tablets - Stichting Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

(schiet)instructeurs CLAS Ministerie van Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Opleiding en simulatie met...
Lees verder

DAS ICT Touchscreens - Stichting Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Lease Wagenpark - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

DAS ICT Chromebooks - Stichting Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Software voor Plagiaatcontrole - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom PMD en Folie - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(Thuis)werkplekvoorziening - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onkruidbeheersing en vegen verhardingen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leveren, servicen en onderhouden multifunctionals en repromachine - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Overeenkomst accountantscontrole - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA ICT-Hardware Lowys Porquinstichting - Lowys Porquinstichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten ten behoeve van CORONA - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering natuursteen omgeving stadhuis - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten ten behoeve van CORONA - GGD West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Het engineren van constructietekeningen inclusief berekeningen - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, Overijssel NL21, WEST-NEDERLAND...
Lees verder

Microsoft Licenties - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

P-1004254 | Mededingingsprocedure met onderhandeling Aanpassing depot Pernis t.b.v. huisvesting staf Defensie Pijplijn Organisatie (DPO) te Poortugaal - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur systeembeheerders - MijnGemeenteDichtbij
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder