donderdag 14 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Arbodienstverlening - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Sluis 2022-2024 - Gemeente Sluis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Vuilwaterafvoer en Hemelwaterafvoer - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Bedrijfscatering - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakonderhoud Scholen aan Zee - Stichting Scholen aan Zee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

WGA Eigenrisicodragerschap - Vereniging De Evangelische Omroep (Eo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kantoorartikelen Belastingdienst en Deelnemers 2021 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bouwkundige werkzaamheden - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2021...
Lees verder

ICT Hardware - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Verkeersregelinstallaties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2021...
Lees verder

Vitens - Levering Aardgas 2025 - 2027 met optiejaren 2028 - 2031 - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering expandable containers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onkruidbestrijding op verhardingen - Gemeente Noord-Beveland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ex ante mededeling Buitenlandse reizen - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vitens - Levering duurzame elektriciteit 2025 - 2027 met optiejaren 2028 - 2031 - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO Senior Adviseur Digitaal Informatiebeheer - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Basisopleiding Assetmanagement - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Uitbreiding & optimalisatie Montessori College Aerdenhout - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur ontslagconsulenten - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RCA onderhoudsbestek openbare verlichting 2022 en 2023 - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NO Servicedesk Engineer Tweedelijns - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Systeembeheerder MS Exchange - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lokale Jeugdzorg gemeenten Urk & Noordoostpolder - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Planuitwerking dijkversterking Den Oever-Den Helder (HWBP) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Mendix Ontwikkelaar Participatie Platform - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering semi ondergrondse containers inclusief montage toegangscontrolesystemen en plaatsing - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224,...
Lees verder

Levering afvalzakken voor incontinentiemateriaal - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224,...
Lees verder

Migratie en beheer van mobiliteitsdata - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SaaS oplossing ten behoeve van financiële administratie - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmamanager Groenalliantie Midden-Holland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeentenieuws huis-aan-huis krant gemeente Dijk en Waard - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NO inhuur senior risicomanager en planner NeBe/Stad Tiel - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA enquĂȘteonderzoeken - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EU Dienstreizen - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Butterfly Valves - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Rioolploeg klein onderhoud gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Realisatie VRI afrit 33 (A58) te Kruiningen - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerken, inzameling en transport van afvalstromen en huur opslagmiddelen voor afvalstromen gemeente Dongen, Gilze en Rijen, Loon op Zand en Waalwijk - Gemeente Gilze en Rijen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare aanbesteding Facilitaire Services (Best Value) - Kansspelautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Levering en onderhoud Vrachtwagens - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs EA schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Stichting @voCampus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding WGA Eigenrisicodragerverzekering - Stichting Chr. Voortgez. Onderw. Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gemeente Veendam - Europees openbare aanbesteding Aanschaf kolkenzuiger - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Engineering & realisatie Koopse Glorie te Boskoop - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwrijp maken van terreinen
Lees verder

Inspectie en beheer speelvoorzieningen - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Taaltrajecten inburgering B1-en Z-route incl. KNM Arbeidsmarktregio Helmond - de Peel - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoering gladheidbestrijding - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Maatwerkmeubilair Neuron - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Opslag en logistiek verkiezingen / Referenda - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding nazorg vanaf 2022 - Omgevingsdienst Midden-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering van de Tilburg University - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzet Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG) gemeente Westerkwartier - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ontwerpteam Onderwijslocatie Laan op Zuid - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Arbodienstverlening WVS - WVS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

EA Contact Center Oplossing - GBLT -2021 - heraanbesteding - GBLT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding licenties voor applicatie ter ondersteuning van de Engelse taal d.m.v. e-learning - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Best Value - Nieuwbouw rwzi Gaarkeuken - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2021...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Integraal collectiebeheersysteem Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Organiseren van een dekkend netwerk van diesel en propaan en de daarbij behorende dienstverlening - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder