woensdag 13 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
ICT hardware, Randapparatuur en Mobiele telefoons - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gedragscampagne 'Goedopweg' - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

2021005 Bedrijfswagens voor Service Team - Gemeente Schagen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Technische schoonmaak metrostations Oostlijn en Ringlijn en tramhaltes Amstelveenlijn en IJ-tram - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Microsoft Licenties - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SO- BRM Flevokust noord-zandophoging - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2021...
Lees verder

BHV opleidingen en trainingen - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Klantvolgsysteem Werk (2) - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies over...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding 2022 t/m 2026 Huishoudelijke Hulp - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering Elektriciteit en Aardgas inkoopcollectief 2024-2026 - Inkoopcombinatie Energie Rijnland en Duin- en Bollenstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Samenwerkingsmodel voor (en met) aanbieders van deelauto's - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Civieltechnisch onderhoud inclusief calamiteiten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Samenwerkingsmodel voor (en met) aanbieders van deelauto's - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfsinformatie Diensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Onderhoudswerkzaamheden Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige installaties in 4 percelen. - Gemeente Goes
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente West Betuwe - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder