dinsdag 12 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Herinrichting en groot onderhoud De Mient - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Chemicaliƫn management en registratie software (CMRS) - Universiteit Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Landelijk - Spanningsloosstelling - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

P-2103298 Nieuwbouw stallingsloods te vliegbasis Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2021...
Lees verder

Verzoek om offertes "AIS Data abonnement" - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie ICT Dienstverlening - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bedrijfsafval inzameling, afvoer en verwerking. - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Librijn - Touchscreens - Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Telefonie omgeving (SaaS/cloud) - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Touchscreens - Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Project Natuurontwikkeling en Vaargeulonderhoud Amstelmeer - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2021...
Lees verder

Adviesdiensten afval- en grondstoffenmanagement - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop van Wmo diensten ten behoeve van de regionale Inkoop Wmo begeleiding van diverse gemeenten middels een open house constructie - Gemeente Dongen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Patientenvoeding Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Regulier onderhoud VRI's - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (Zone college) - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwrijpmaken Kloosterakker fase 1A, Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie opleidingen productveiligheid NVWA - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding brandverzekering Gemeente Goeree-Overflakkee - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie opleidingen productveiligheid NVWA - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-06-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Samenwerkingsmodel voor (en met) aanbieders van deelauto's - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Bouwkundig Onderhoud (correctief en groot onderhoud) - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2021...
Lees verder

Ontwerp en bouwwerkzaamheden Watersteunpunten - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-11-2021...
Lees verder

Strategisch coƶrdinator communicatie Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Haarlemmermeer - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: Licentie ter ondersteuning van o.a. de Engelse taal - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder