maandag 11 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Reiniging en inspectie van riolen, inspectieputten in Zeeuws-Vlaanderen 2022-2025 - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese Aanbesteding Branding 2 Percelen , Perceel 1 Positionering, Perceel 2. Campagne Concept Ontwikkeling - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheids- en werknemersschadeverzekering - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Office Licenties - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding onderhoud openbaar groen Horst aan de Maas - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

2020.091 Raamovereenkomst leveren en aanbrengen speeltoestellen - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Landschaps-...
Lees verder

CBG041.62698 Regulier Onderhoud Hygiëne - Cooperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en...
Lees verder

Financieel Management Systeem Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Ingenieursdiensten Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geïntegreerde technische...
Lees verder

WMO Hulpmiddelen Noord Drenthe - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Een MSP oplossing ten behoeve van het inhuren van Professionals voor de Gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rioolreiniging en -inspectie gemeenten Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Total Security Concept 2024 - vooraankondiging opdracht onder ADV - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior Inkomensconsulent beheer - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ondersteuner Leven Lang Ontwikkelen - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vacature Kwartiermaker Technologie en Zorg Academie Drenthe - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider examenorganisatie en deelnemersadministratie - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

10600080816 - OM - Projectleider implementatie GPS - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Laptops - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Chromebooks - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Functioneel beheerder- Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Touchscreens - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

High speed super resolution system - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Duurzaam inzamelen en verwerken van bedrijfsafval provincie Noord-Holland - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Rupskraan 2021 - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA OLP Stichting Onderwijsgroep Amstelland. - Onderwijsgroep Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare procedure voor de levering van leermiddelen en distributie van leermiddelen (all-in one) SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectleider AV & ICT - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Implementatie en Beheer CRM met Microsoft Dynamics 365 - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brandverzekering - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Zout-elektrolyse installatie Hofbad Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

15864 | Realisatie Vernieuwing RJJI De Hunnerberg te Nijmegen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Brandweeronderscheidingen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Geschenken...
Lees verder

VSAT internetcommunicatie op zeegaande schepen van de Rijksrederij - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

brandstof - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Installatieadviseur voor het Voorzieningencluster Westergouwe met KC De Ontdekkingsreizigers - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Warme drankenvoorziening provincie Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Junior Bouwinspecteur Concepten - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Concessieopdracht Cultureel Centrum De Weijer 2023 e.v. - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerp en realisatie parkeergarage Nieuw Rhijngeest Zuid - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU Schoonmaak- en vloerenonderhoud - Stichting Allente onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

NU Robijn - Schoonmaakdiensten - Jenaplanschool de Zuiderkroon - Stichting ROBIJN
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheerder wegen - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Onkruidbestrijding (half)verhardingen gemeente Middelburg - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Autolease - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212 | Procedure:...
Lees verder

A10.05 2021 Levering, plaatsing en onderhoud trapliften Leidse regio e.o. - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer en onderhoud gebouwgebonden installaties UvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, Implementatie en Beheer van een Financiële SaaS-applicatie - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Toekomstbestendig maken noordelijk deel van de buurt Kruiszwin in Den Helder (civiel bestek) - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Huiselijk geweldarrangementen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke...
Lees verder

• Operationele coördinatie en leveren van flexibele capaciteit testen COVID-19 - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Marktconsultatie Digitaal Inkoopsysteem - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure:...
Lees verder

2022 ev Warme drankenvoorziening WSHD - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Operationele coördinatie en leveren van flexibele capaciteit vaccineren COVID-19. - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Cateringdienstverlening - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder

Projectmanagement, operationele coördinatie en leveren van flexibele capaciteit Bron- en Contactonderzoek COVID-19 - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

SURFsara Dutch National Supercomputer - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding payroll- en uitzenddienstverlening - Onderwijsstichting MOVARE
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

METIS Immersed Grating - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

GON-20-21-040-G01 Groenwerkzaamheden stationsgebied Almere Stad - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder