vrijdag 1 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Raadsinformatiesysteem gemeente Barendrecht - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

STU's Tilburg en Loosbroek - Werk C+W+E - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2020-0142 Vernieuwing Berlagebrug - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

SZW-EA Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectie- en sanctiekans - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van toezichthouders voor de uitvoering van milieucontroles - Omgevingsdienst Haaglanden *
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Scanoplossing parkeervoorzieningen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem inhuur personeel - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beheer en onderhoud Glasvezel netwerk - Stichting Glaslokaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Market Consultation: Confocal microscope - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

AI 2020-0261 Concessie Warmte- en koudevoorziening Overamstel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

EU aanbesteding Audio Visuele Middelen (Touchscreens) SCOH - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Transport en verwerking van ontwaterd zuiveringsslib (locatie Nieuwegein), HDSR 2022-2026 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding motorvoertuigen t.b.v groen-, veeg- en straatploeg - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gebied Noord-West - Vervangen verlichting en ventilatie Schipholspoortunnel L-005151 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom matrassen - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom bouw- en sloopafval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom witgoed - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure ophalen en verwerken van groenafval voor Leerwerkbedrijf Stark - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging cellenbesturingssysteem c.a. cellencomplex te Groningen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Versterking financieel toezicht Centrale Bank van Suriname - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten op...
Lees verder

PWN.01301 - AW NIEUW Uitbreiding WPJ - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Zaaksysteem - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verkenningsfase project Monnickendam Zeedijk - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering t.n.v. de Stichting Hogeschool Utrecht - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Infrastructureel werk in bouwteam van metro-busstation in gemeente Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

1-D-12279-21: Pechhulp onderweg van alle type voertuigen voor Vervoer en Materieel van de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

9-D-12703-21: Europese aanbesteding grenzenstellend jongerenwerk + veiligheidsstewards - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Modules Landelijk Digitaal Platform - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO Inhuur medewerkers vergunningverlening - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kadeversterking Lappenvoort Oosterland - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure:...
Lees verder

Klantgeleidingssysteem ten behoeve van de gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NO Inhuur Senior projectleider duurzame gebiedsinrichting - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Semi-Open House procedure Specialistische Ondersteuner Huisartsenzorg/Jeugd-GGZ - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

BZ EA Tijdelijk inhuur personeel backoffice reisdocumentatie - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Bestek 1762 Onderhoud bomen rayon Schoonebeek 2021 provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Exploitatie milieustraat gemeente Druten - Dar NV - DAR N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Beek - Gemeente Beek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Blus- en HV-handschoenen voor de VRU, VRGZ, VRGV en VRF - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

RAD/Scrummaster- Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ingenieursdiensten (rovk) gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ingenieursdiensten Baggeren (DIG-12202) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Adviesdiensten Energietransitie - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reconstructie Blauwe Golven, Oude Kraan, Roermondsplein Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

EU aanbesteding: 'Inhuur adviseurs subsidies en bezwaar&beroep Hogeschool Inholland' - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervanging dijkbekleding bekkens PWN - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

EA concurrentiegerichte dialoog - selectie architect - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Jeugdhulp in (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4, praktijkonderwijs en MBO-1 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

WGA ERD verzekering Onderwijsstichting Movare - Onderwijsstichting MOVARE
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering verspreidingsdata van flora en fauna in NL & instandhouden waarnemersnetwerk - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

VWS Open House Ondersteuning onbedoelde zwangerschappen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verzuimmanagementsysteem - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA CRM DEVICES: ICD, PM, ILR - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brokerfunctie - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levensmiddelen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NU Curio - U023 Projectmanager RIF Smart Technology - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Selecteren bouwkundige bouwteampartner tbv project "Upgrade de Doelen" - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2021...
Lees verder

Track & Trace systeem Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening voor Elker Jeugdhulp & Onderwijs - Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accommodatie ten behoeve van Vormingswerk - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Vernieuwing Informatievoorziening Waarderen - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leanspecialist (0.5 fte) , vanaf november 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie leerlingen en jeugdhulpvervoer Schiedam, Vlaardingen en Maassluis - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor speciaal...
Lees verder

Instellen van een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) voor de inhuur van extern personeel voor de gemeenten Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, Omgevingsdienst Twente, Regio Twente en Twence - Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Koffie - Warme drankenvoorziening MGD - MijnGemeenteDichtbij
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer, onderhoud en doorontwikkeling www.zeeland.com - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie vervanging sterilisatie en destructie autoclaven RadboudUMC - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanmeldings- en selectieprocedure Trainingen Schoolveiligheid (Open House) - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor onderwijs en...
Lees verder

Toetredingsronde 2-2021 Open house inkoopprocedure voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Onderhoudsbestek OVL, VRI & SVL gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Afvalbeheer en afvalverwerking - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wmo maatwerkvoorzieningen 2021-2026 - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Uitzendkrachten - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging voertuigcomponent co-pilot - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Gespecialiseerde transport- en opslagcontainers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICT Hardware - Stichting Prisma
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder