woensdag 20 oktober 2021

Minister Blok stemt niet in met nieuwe gasvelden bij Tietjerksteradeel

Minister Blok stemt niet in met nieuwe gasvelden bij Tietjerksteradeel
De bestaande winning van gas uit de gasvelden bij Tietjerksteradeel mag tot en met 2030 doorgaan. Voorwaarde is wel dat de bodembeweging niet toeneemt ten opzichte van de huidige verwachting. De minister stemt niet in met gaswinning uit nieuwe velden bij Tietjerksteradeel. Dat staat in het ontwerpbesluit, dat tot begin december ter inzage ligt.
Lees verder