vrijdag 8 oktober 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief 3e voortgangsrapportage TVL

Kamerbrief 3e voortgangsrapportage TVL
Minister Blok (EZK) deelt de 3e voortgangsrapportage van de coronasteunregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) met de Tweede Kamer. In deze brief gaat de minister specifiek in op de complexiteit rond grote ondernemingen, maatwerk door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, bezwaren en beroepen, en de controle op misbruik en oneigenlijk gebruik. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Uitstelbrief over BNC-Fiche
Minister Blok (EZK) meldt aan de Tweede Kamer dat het BNC-fiche over het 'Beleidsprogramma 2030: Weg naar een Digitaal Decennium' niet binnen de daarvoor geldende termijn kan worden verzonden.
Lees verder

Kamerbrief kabinetsreactie op afsprakenlijst IPKO augustus 2021 en antwoorden op Kamervragen
Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) en antwoorden op vragen naar aanleiding van de IPKO-reis van augustus 2021.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over opnieuw uitvallende Keolis-bussen
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Opnieuw problemen met Keolis-bussen die plotseling uitvallen'. De Tweede Kamerleden Van Dijk, Palland en Amhaouch (allen CDA) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over hoge benzineprijzen
Minister Blok (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de hoge benzineprijzen later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief over toestemming technische briefing Cohesiebeleid
Minister Blok (EZK)  informeert de Tweede Kamer over de toestemming voor een technische briefing inzake het Cohesiebeleid.
Lees verder

Verslag informele Energieraad 21-22 september 2021
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) doet verslag van de informele Energieraad op 21-22 september 2021.
Lees verder

Aanbiedingsbrief Eerste Kamer bij verslag informele Energieraad 21-22 september 2021
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) stuurt het verslag van de informele Energieraad van 21-22 september 2021 naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Aanbiedingsbrief Tweede Kamer bij verslag informele Energieraad 21-22 september 2021
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) stuurt het verslag van de informele Energieraad van 21-22 september 2021 naar de Tweede Kamer.
Lees verder