donderdag 7 oktober 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over Macro Economische Verkenning

Antwoorden op Kamervragen over Macro Economische Verkenning
Minister Blok (EZK) stuurt de antwoorden van het Centraal Planbureau op vragen over de Macro Economische Verkenning naar de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over vervolg situatie op internationale gasmarkt en hoe dat Nederland raakt
Staatsecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de situatie op de internationale gasmarkt en hoe dat Nederland raakt. In een vervolgbrief komen de uitkomsten van een expertbijeenkomst van 4 oktober 2021, de uitkomsten van de Europese Raad van 5 oktober 2021 en de resultaten van een Europese risicoanalyse van ENTSOG (het samenwerkingsverband van Europese netwerkbeheerders). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over aandacht voor de eiwittransitie op internationale conferenties
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie) beantwoordt vragen over aandacht voor de eiwittransitie op internationale conferenties.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over opnieuw uitvallende Keolis-bussen
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Opnieuw problemen met Keolis-bussen die plotseling uitvallen'. De Tweede Kamerleden Van Dijk, Palland en Amhaouch (allen CDA) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over het Nationale Frequentie Plan 2014
Minister Blok (EZK) laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over het Nationale Frequentie Plan 2014 niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Hij streeft ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over dreigingen voor onderzeese kabels
Minister Kamp (Defensie) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Minister Bijleveld en Admiraals Kramer en Tas uiten zorgen tijdens commando-overdracht'. De Tweede Kamerleden Van Wijngaarden en Rajkowski (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over zonnepanelen op daken
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over zonnepanelen op daken later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief over fondsversterking ROM's – ROM Regio Utrecht B.V. en InnovationQuarter B.V.
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over fondsversterking ROM's – ROM Regio Utrecht B.V. en InnovationQuarter B.V.. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over uitgebreidere analyse van de uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell
Minister Blok (BZK) informeert de Tweede Kamer dat de toegezegde uitgebreidere analyse over de gevolgen van de uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie, ook namens andere partijen, tegen Shell niet vóór het commissiedebat Klimaat en energie op 14 oktober 2021 naar de Kamer kan worden verzonden. De reden hiervoor is dat de analyse meer tijd vergt, mede door een zorgvuldige interdepartementale afstemming. Over de bedoelde analyse zal de Kamer in november 2021 worden geïnformeerd.
Lees verder