vrijdag 15 oktober 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over de stijgende energieprijzen

Antwoorden op Kamervragen over de stijgende energieprijzen
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) geeft antwoorden op vragen over de stijgende energieprijzen. De vragen zijn gesteld door de leden Erkens (VVD) en Bontenbal (CDA).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over misleidende praktijken van Multi-level marketing (MLM)-bedrijven
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over misleidende praktijken van Multi-level marketing (MLM)-bedrijven. Multi-level marketing (MLM) is een vorm van marketing waarbij de koper van een product in veel gevallen het recht verwerft om zelf ook bepaalde producten te verkopen. De vragen zijn gesteld door het lid Gijs van Dijk (PvdA).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over coronasteun kloosters
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Kloosters kijken nog steeds uit naar coronasteun'. De Tweede Kamerleden Palland, Amhaouch en Peters (allen CDA) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Nadere nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tot Wijziging Mededingingswet
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Lees verder

Nadere nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tot Wijziging Mededingingswet
Nadere nota naar aanleiding van het verslag over wetsvoorstel tot Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Nadere nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tot Wijziging Mededingingswet
Minister Blok (EZK) stuurt de Tweede Kamer een nadere nota n.a.v. het verslag tot de wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de samenwerkingsmogelijkheden in de agrosector, technische wijzigingen van het concentratietoezicht en mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij 9e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK
Minister Blok (EZK) stuurt de Tweede Kamer de 9e incidentele suppletoire begroting (ISB) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor 2021. Deze begroting gaat over aanvullende uitgaven vanwege COVID-19 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Memorie van toelichting 9e Incidentele Suppletoire Begroting EZK 2021
Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (9e incidentele suppletoire begroting inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling).
Lees verder

9e incidentele suppletoire begroting EZK 2021
Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (9e incidentele suppletoire begroting over diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling).
Lees verder