vrijdag 8 oktober 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit schadevergoeding kolencentrale-exploita...

Antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit schadevergoeding kolencentrale-exploitanten voor beperking CO2-uitstoot
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Aanbiedingsbrief 2e nota van wijziging Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer - mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Economische Zaken en Klimaat - een nota van wijziging bij de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.
Lees verder

Bijlage - Brief Rvdr
Lees verder

Nota van wijziging Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het delen van de juridische analyse met betrekking tot de voorgenomen gaswinning Ternaard
Minister Blok beantwoordt vragen over het delen van de juridische analyse met betrekking tot de voorgenomen gaswinning Ternaard. De vragen zijn gesteld door het Kamerlid Van Raan (PvdD).
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel ter implementatie van de Telecomcode
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode).
Lees verder

Nota van Wijziging inzake het wetsvoorstel ter implementatie van de Telecomcode.
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode) .
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij nota's inzake het wetsvoorstel ter implementatie van de Telecomcode
Minister Blok biedt de Tweede Kamer een Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging inzake het wetsvoorstel ter implementatie van de Telecomcode.
Lees verder

Kamerbrief over nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling
Minister Blok informeert de Tweede Kamer over nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling inzake woningen gaswinning Groningenveld.
Lees verder