donderdag 28 oktober 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over zonneauto’s

Kamerbrief over zonneauto's
Minister Blok informeert de Eerste en Tweede Kamer over zonneauto's. De motie van het Kamerlid De Jong c.s. wordt op deze manier ingevuld.
Lees verder

Kamerbrief over Nationaal Groeifonds: Omzetting voorwaardelijke toekenning in definitieve toekenning voor project Nationaal Onderwijslab
Minister Blok (EZK) en minister Hoekstra (Financiën) informeren de Tweede Kamer over het besluit om het voorwaardelijk toegekende budget vanuit het Nationaal Groeifonds voor het project Nationaal Onderwijslab om te zetten in een onvoorwaardelijke toekenning. Een zelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over problemen metaalsector door hoge elektriciteitsprijzen
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over de noodkreet van de metaalsector door de hoge elektriciteitsprijzen. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief reactie op berekening aantal huishoudens met hogere energierekening
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) reageert op de berekeningen van RTL nieuws over hoeveel mensen in Nederland last hebben van een hogere energieprijs omdat hun energiecontract eindigt of omdat zij een contract met flexibele tarieven hebben. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GL) had om een reactie gevraagd.
Lees verder

Kamerbrief over stimulering van de hybride warmtepomp
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer hoe het kabinet de hybride warmtepomp stimuleert.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen niet-departementale begroting Nationaal Groeifonds
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op de feitelijke vragen niet-departementale begroting Nationaal Groeifonds. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen begroting Economische Zaken en Klimaat 2022
Minister Blok (EZK) en staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) geven antwoord op de feitelijke vragen begroting Economische Zaken en Klimaat 2022. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Kamerbrief over reactie op brief van Social Tipping Point Coalitie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) reageert op de brief van de Social Tipping Point-coalitie met betrekking tot een Social Tipping Point Strategie voor klimaatbeleid. Zij doet dat op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Kamerbrief over monitor Participatie hernieuwbare energie op land en aanvullend kwalitatief onderzoek
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) biedt de eerste meting aan van de Monitor Participatie Hernieuwbare energie op land, samen met het rapport van het aanvullend kwalitatief onderzoek naar participatie. De Monitor Participatie brengt in kaart welke vormen van financiële participatie in welke mate zijn toegepast bij reeds gerealiseerde wind- en zonprojecten op land. Het kwalitatieve onderzoek dient ter aanvulling op en verdere duiding van de cijfers van de kwantitatieve Monitor Participatie.
Lees verder