dinsdag 12 oktober 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beslisnota AMvB nadeelcompensatie kolencentrales productiebeperking

Beslisnota AMvB nadeelcompensatie kolencentrales productiebeperking
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het delen van juridische analyse met betrekking tot de voorgenomen gaswinning Ternaard
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over "het delen van de juridische analyse waaruit blijkt dat er geen ruimte is om de vergunningsaanvraag van de Nederlandse Aardolie Maatschappij af te wijzen op grond van bestaande wet- en regelgeving". Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over stimuleren van hernieuwbare waterstof in jaarverplichting energie vervoer voor periode 2023 en 2024
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het stimuleren van hernieuwbare waterstof in de jaarverplichting energie vervoer voor de periode 2023 en 2024.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over plannen voor stroomkabel door Schiermonnikoog
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Uitstelbrief reactie op contra-expertise Waddenacademie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) meldt dat haar reactie op de contra-expertise Waddenacademie over Besluitvorming voorkeursalternatief 'Net op Zee ten noorden van de Waddeneilanden' later komt dan gebruikelijk.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over aanbesteding van fotografieopdrachten
Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de aanbesteding van fotografieopdrachten. De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Gijs van Dijk (PvdA) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over uitvoering motie onderzoek afstandsnormen windmolens op land
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over de uitvoering van de motie-Erkens-Leijten over onderzoek naar de effecten van afstandsnormen voor windmolens op land later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief obstakels en maatregelen instrumentarium transitieplannen industrie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) en minister Blok (EZK) delen de inventarisatie welke obstakels er momenteel nog liggen voor het zo optimaal mogelijk matchen van transitieplannen van de grootste CO2-uitstoters met het bestaande instrumentarium met de Tweede Kamer. Aanleiding voor deze inventarisatie is de motie-Van der Lee.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op motie over knelpunten voor erkenning van Wetsus als TO2-instelling
Minister Blok (EZK) geeft zijn reactie op de motie over knelpunten voor erkenning van Wetsus als TO2-instelling. Ook gaat hij in op de taken die een instelling voor toegepast onderzoek (TO2-instelling) heeft. Een soortgelijke brief is naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder