vrijdag 1 oktober 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over het SCP-rapport inzake het klimaatbeleid en de energie...

Antwoorden op Kamervragen over het SCP-rapport inzake het klimaatbeleid en de energietransitie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Kops (PVV) over het SCP-rapport over het klimaatbeleid en de energietransitie.
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding resultaten evaluatieonderzoek PPS-toeslagregeling
Minister Blok (EZK) biedt de Tweede Kamer de resultaten evaluatieonderzoek PPS-toeslagregeling aan.
Lees verder

Antwoord op vragen over het gebrek aan duurzaam herstel uit de coronacrisis
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) geeft antwoord op vragen over het gebrek aan duurzaam herstel uit de coronacrisis. De vragen zijn gesteld door de leden Teunissen en Van Raan (beiden PvdD).
Lees verder

Non-paper on the Data Act
Bijlage bij de geannoteerde agenda informele Telecomraad 14 oktober 2021.
Lees verder

Kamerbrief over de geannoteerde agenda informele Telecomraad 14 oktober 2021
Minister Blok informeert de Tweede Kamer over de geannoteerde agenda informele Telecomraad 14 oktober 2021. Een gelijke brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Werkprogramma 2022 en Voortgangsrapportage Adviescollege Toetsing Regeldruk
Minister Blok informeert de Tweede Kamer over het Werkprogramma 2022 en Voortgangsrapportage Adviescollege Toetsing Regeldruk. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang uitvoering over kernenergie als onderdeel van de taxonomie laten zijn
Staatssecretaris D. Yeşilgöz-Zegerius (EZK) informeert de Tweede Kamer over voortgang uitvoering over kernenergie als onderdeel van de taxonomie laten zijn.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen inbreng schriftelijk overleg BNC-fiches AI
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over uitstel beantwoording inbreng schriftelijk overleg BNC-fiches AI.
Lees verder

Kabinetsappreciatie IPCC-rapport 'Climate Change 2021: The Physical Science Basis'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) informeert de Tweede Kamer over het Kabinetsappreciatie IPCC-rapport 'Climate Change 2021: The Physical Science Basis'.
Lees verder