woensdag 15 september 2021

Online presentatie sectorstudie reststromen Spaanse tuinbouw

Online presentatie sectorstudie reststromen Spaanse tuinbouw

Welke kansen liggen er voor Nederlandse bedrijven op het gebied van tuinbouwreststromen in Spanje? En hoe benut u die kansen het beste? U krijgt op 11 november antwoord op uw vragen tijdens de presentatie van het marktrapport over reststromen uit de Spaanse tuinbouw.

In Spanje groeit de vraag naar kennis en producten die bijdragen aan een circulaire economie. Vergroening, verduurzaming en digitalisering zijn prioriteiten voor de Spaanse overheid. Dit biedt ook mogelijkheden in de tuinbouwsector.

Lees verder

"Ondernemers worden niet als nummertje behandeld"

Ondernemers die bij hun TVL-aanvraag het omzetverlies te hoog hebben ingeschat betalen mogelijk een deel van de tegemoetkoming terug. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geldt een ruime terugbetalingsregeling en zoeken we samen naar een passende oplossing.

Lees verder

VK stelt nieuwe grenscontroles voor EU-producten uit

De Britse overheid stelt de verwachte invoering van verplichte certificaten voor agrofood- en visserijproducten uit naar 1 juli 2022. De volledige douaneaangifte en douanecontroles aan de grens worden ongewijzigd ingevoerd per 1 januari 2022.

Lees verder

TVL in de praktijk: Terugbetalen, en dan?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt ondernemers die door de coronamaatregelen omzetverlies lijden. Hoe helpt de TVL ondernemers?

Lees verder

Matchmaking rondom MEDICA - in Düsseldorf én online

Werkt u aan onderzoek, productontwikkeling, licensering en/of distributie in de medische sector? Kom dan naar het matchmakingevenement van Enterprise Europe Network, ter plekke of online.

Online gesprekken zijn via ons platform ook voor en na de beurs te voeren tussen 1 oktober en 23 december.

Lees verder