woensdag 8 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Marktconsultatie onderhoud gebouwgebonden installaties - COG
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Website en dataportaal - Stowa
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Market Consultation Artificial Intelligence models for the sewage water system in the province Limburg, The Netherlands - Pre-Commercial Procurement (PCP) - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

INTHR Lijn 16X Laan van Meerdervoort - Eisenhowerlaan - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2021...
Lees verder

Landelijk - Informatiebijeenkomst programma PHS - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Assessments - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw Sporthal Claudius Civilislaan - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2021...
Lees verder

Europese Aanbesteding Onderhoud Werktuigbouwkundige Installaties - Stichting Kindante
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OV-fiets 4e generatie - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Realisatie nieuwe gebruikersomgeving ('Mijn Omgeving') - Vereniging PO-raad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Hyper en/of Converged Infrastructurele Componenten en additionele (systeem integratie) diensten - Gemeente Hilversum en Gemeente Gooise Meren - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Oeverplan Maaspoort 2021-2024 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2021...
Lees verder

Open House procedure Wmo-maatwerkvoorziening 2021 - Gemeente Coevorden en Borger-Odoorn - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

I&W EA Rijksbrede Aanbesteding Inkoopadvies en Contract- en Leveranciersmanagement - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

I&W EA Rijksbrede Aanbesteding Auditdiensten 2021 - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

I&W EA Rijksbrede Aanbesteding Interim-Management en Organisatieadvies - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Thermische batterijen voor pilot met slim energienet bij particulieren - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviesdiensten Portfolio watersystemen Oost-Achterhoek - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw Brede school Noordwijk aan Zee - Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 |...
Lees verder

Digitale werkplek, basis infrastructuur en Data & Analyse Platform - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-D-23403-20: Verkeerstellingen en verkeersonderzoeken - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inloop voor ontmoeting, meedoen en ondersteuning GGZ / (L)VB - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Realisatie uitbreiding Quarleskade te Vlissingen-Oost - North Sea Port Netherlands N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-10-2021...
Lees verder