maandag 6 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Inzet van examinatoren - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inburgeringsvoorzieningen voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Re-integratiediensten voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

J002-Verhuisdiensten - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie PAC/ OMS diensten voor de politie - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor alarmbewaking
Lees verder

AI 2020-0052 Heraanbesteding SOK Ingenieursdiensten Programma Bruggen & Kademuren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Uitvoering van winterdiensten" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

31160110: Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Motorrijtuigenverzekering en administratieve afhandeling - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU Tender Traditional Gas meters - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

1-D-11207-21: Levensvatbaarheidsonderzoeken - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zorgdomein - Vrijwillige Transparantie - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sustainable Taxiing Market consultation - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor vliegtuigen
Lees verder

Onderhoud Dynamisch Verkeers Management (DVM) Wegkant West-Nederland Noord (ODW-WNN) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het opstarten en exploiteren van een maatwerk-webshop voor het aanbieden van energiebesparende maatregelen aan huurders en woningeigenaren in Heerenveen - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: warme dranken - CAK
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Koffie, thee en aanverwante...
Lees verder

Levering aardgas 2022 - 2023 - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ingenieurs- en adviesdiensten - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA - RAW-bestek Onderhoud geluidsscherm A2 (2021-2024/25/26) te Maarssenbroek - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ervaren adviseur constructies - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Smart buildings - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Cochleaire implantaten - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Sloop, renovatie & nieuwbouw Voorzieningencluster Beeklaan - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

EA AV - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Milieucontroles - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, Kop van...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van ICT hardware/middelen t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

Binnenlandse verhuisdiensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integrale ontwerpopdracht Renovatie Haags Historisch Museum - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Warmtesysteem Beursgebied - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Diensten voor monitoring HPAI in wilde vogels - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zoölogische...
Lees verder

Online media - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Plaagdierbeheersing - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Uitzendkrachten en Payroll - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Quadraam - Touchscreens en toebehoren - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Quadraam - Laptops mw en toebehoren - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verpleegkundige Medische Informatielijn, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Quadraam - Desktops 1 - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Modificatie Scheidingsinstallatie - aanpassen NIR 6 achter NIR 10 - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Biebpanel - Stichting Probiblio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerken van blusschuim fase II te Doetinchem - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Projectmanagers en directievoerders - Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van een nieuw E-HRM systeem - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS Architecten - Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Adviseurs - Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Scheepsbrandstof - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verwijderen graffiti en beplakking en aanbrengen coatings - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Vakspecialist Lucht (0.5 fte), vanaf oktober 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Integraal onderhoud Groenvoorziening en openbare ruimte - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Consultation: Perovskite processing line - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

SZW EA Monitor en evaluatie van de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Veendam - Europees openbare aanbesteding Aanschaf kolkenzuiger - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure:...
Lees verder

Realisatie Vervangende Nieuwbouw Schreuder College - Stichting Horizon, Instituut Jeugdzorg en Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beveiligingsdiensten Nederland - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Biologische Reagentia t.b.v. Rijkscategorie Laboratorium - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Modules Wet inburgering 2021 - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

SZW EA ROVK Plaagdiermanagement - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Serologische bepalingen VASCO (VAccinatie Studie Corona) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van standaardsoftware, inclusief bijbehorende dienstverlening - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZ EA Baseline, Monitoring and Mid-Term Evaluation Strengthening Civil Society - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hulp bij het Huishouden 2022 e.v. - Gemeentehuis Dalfsen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder