zondag 5 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Europese aanbesteding Straatreiniging - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ventilatoren voor airco's Flirt - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst toezichthouders - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

eHRM / PSA systeem - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud sportparken - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Online- en offline communicatie - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening Gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, West Maas en Waal en De Connectie - De Connectie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Onderhoud dikstofpompen - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Telefonie - IBN Kader B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Overslag, transport en verwerken restafval en GFT Achterhoekse gemeenten - ROVA Regie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Enquêtering & gegevensbeheerder provinciaal arbeidsplaatsenregister (LISA) - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Markt- en...
Lees verder

Europese aanbesteding Hydrobiologie - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

LED armaturen 2022-2027 - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer Informatie- en communicatietechnologie - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Laboratorium- en medische gassen t.b.v. Rijkscategorie Laboratorium - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Peuteropvang en voor-en vroegschoolse educatie (VVE) 2022-2027 - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Groothandel en distributiefunctie voor levensmiddelen en ingrediënten op Aruba. - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31160463: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Audiovisuele Middelen - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Analyse Tooling ten behoeve van Wendbare wetsuitvoering - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Procesmanagementtool - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Mededingingsprocedure...
Lees verder

Onderhoud en renovatie van uurwerken en luidklokken voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gladheidbestrijding gemeente Bladel 2021 - 2026 - Gemeente Bladel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Civiele Adviesdiensten openbare ruimte VU-campus - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

RMN - Bedrijfssoftware ter ondersteuning van primaire processen - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RMN - Bedrijfssoftware ter ondersteuning van primaire processen - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Begeleiding specialistische groep - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

Marktconsultatie vervanging van de gemeentelijke website(s) - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interieurbeplanting - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior beleidsadviseur Horeca - directie Veilig - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A08.134 2020 Bladvissen onbegaan water - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak openbare toiletten - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Meerj.n Raamovk.s GWW & Groenwerken Staatsbosbeheer Limburg 2022 e.v. - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf vrachtwagen(s) met kipperbak en laadkraan - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Overeenkomst Maaibestek - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Salarisadministratie - Promen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wmo-hulpmiddelen DUN-gemeenten - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maatwerkleerinterventies Rijkswaterstaat - 31169311 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Marktconsultatie onderhoud gebouwgebonden installaties. - COG
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie- en...
Lees verder

Europese Aanbesteding (Klein) Bouwkundige werkzaamheden - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager Vastgoed - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Woningbouw Bredius Muiden - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

2 photon microscoop - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Re-integratiediensten gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen - ABG-organisatie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Expert for Business Export Coaching and an Expert for Sustainable Sector Transformation in the Natural Ingredients sector in Burkina Faso - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Schoonmaak-...
Lees verder

Service Desk Tender - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31160209 Klanttevredenheidsonderzoeken - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EU openbare aanbesteding tractoren - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inspectie, onderhoud en levering materialen binnensportaccommodaties - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Contractovername t.b.v. mobiliteitsorganisaties Rijk en de Rechtspraak - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA CRM Digital Marketing - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Meubilair - Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en Omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening veerponten Akersloot en De Woude - Gemeente Castricum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud & Vervanging OVL gemeente Roosendaal 2021-2040 - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA STAP-applicatie - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdiensten gemeente Neder-Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Wmo-hulpmiddelen 2021+ gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Business Coach Breda (BCB) - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder