zaterdag 4 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Schoonmaakonderhoud en aanverwante dienstverlening - Erasmus MC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Constructie van Warmtestations t.b.v. WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Accountancy - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Open House Toelatingsprocedure Re-integratiedienstverlening - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

BZ-HIS-EA Payroll Management Services Eastern Europe - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie WEB en inburgering gemeenten Gorinchem, Molenwaard en Vijfheerenlanden - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

MultiDisciplinaire Samenwerking Stedin en Vitens (MDSV) - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

het plaatsen van slibreinigers op rwzi Apeldoorn - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Sluis 2022-2024 - Gemeente Sluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Raads- en Bestuursinformatiesysteem (RIS/BIS) - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Zaaksysteem/DMS - Nationale ombudsman
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verbouw+Nieuwbouw Kandinsky College Nijmegen - Stichting @voCampus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw scholengebouw Broekplein te Leiden - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf 2 tractoren en 1 shovel ABG Organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maatschappelijke begeleiding en Participatieverklaringstraject - Gemeente Delft
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland...
Lees verder

Groenonderhoud - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Z-route nieuwe Wet inburgering - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Gezamenlijke Inkoop Sport Ashram College & Scala College - SCOPE scholengroep Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Markervaccin tegen klassieke varkenspest (KVP) - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Straatvegen, onkruidbestrijden en kolken reinigen - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Bijvullen dieseltanks gemeentewerven - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vervanging VMS incl. incident rapportagesysteem - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaibestekken - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ARBO Dienstverlening - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst gladheidsbestrijding gemeente Hoeksche Waard 2021- 2023 (met optionele verlenging van 2x 1 jaar) - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Concessie Publieke laadinfrastructuur Gelderland-Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Customer Service Diensten - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf massaspectrometer (MS) inclusief vloeistofchromatograaf (LC) - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Exploitatie atelierpanden Jacob Oppenheimstraat 1 - Ruysdaelbaan 106 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

X-Ray irradiators - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding trombocytaferese systemen - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groot Onderhoud Swalmen, Stationsbuurt - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

Advies- en ingenieursdiensten - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Payroll diensten - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Acountantscontrole boekjaar 2021-2024 - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beschermd Wonen Kop4 gemeenten Noord Holland - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Burgerzaken & gegevens- en berichtenmakelaar applicatie - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vooraankondiging- Kantoormeubilair (Best Value) - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantoormeubilair
Lees verder

Toezichthouder Wabo - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beveiliging- en hospitalitydiensten - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zorgbrigade - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Repro- en kantoordrukwerk - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie analyse marktlandschap programma Industriële Automatisering Sourcing - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Market Consultation - Partnership for Tangible Innovation - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Onderzoek en ontwikkeling, en...
Lees verder

Representatieve bedrijfskleding - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestuurssecretaresse - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Baanbrekers
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanbesteding beheer en onderhoud installaties en adviesdiensten - Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vragenlijst Aanbesteding Laatste Studiekeuzecheck (VALS) - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

IWR2021|Werkplekhardware| iOS, iPadOS & MacOS devices (incl. optionele accessoires en Diensten) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ea Archiefdiensten (SAS-procedure) - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van CVO Rotterdam - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud Individuele Behandeling Afvalwater systemen (IBA's) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Exploitatie...
Lees verder

Wagenparkverzekering voor de gemeente Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Begeleiding, toetsing en advisering in het kader van zelfstandig ondernemerschap gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud W-installaties - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten SNN - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

S017-Basisdienstverlening Arbodiensten - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Europees Openbare Aanbesteding Meetapparatuur incl. Onderhoud - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Directional drilling service - N.V. HVC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding levering, vervanging, onderhoud en inspectie Sportmaterialen SWF 21053 - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure:...
Lees verder

internationale (boedel)verhuisdiensten voor personeel (iuc21-606) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inspecteren en keuren vaste Elektrische Installaties (laagspanning) NEN 3140 - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud beweegbare kunstwerken - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie Nieuwbouw Rachelsmolen Fase 2 - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Implementatieondersteuner Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem voor inhuur extern personeel - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kwaliteitsaudits (ISO Certificering) UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Legionellabeheer Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervoer Jeugd GGZ - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam Asfaltonderhoud West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Digitaal Ondertekenen - VU medisch centrum (oud KvK nr)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Leveren van...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Onderhoudswerkzaamheden Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige installaties in 4 percelen. - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur personeel en salarisadministratie - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Concessie IJssel-Vecht 2023-2035 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouwteampartner project 'Optimalisatie hoofdstelsel wateraanvoer Peelkanalen' - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA-Eigenrisicodragersverzekering ten behoeve van Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten - Samenwerking A2 gemeenten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder