donderdag 30 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Beveiligingsdiensten div. gemeentelijke locaties + toezicht gemeentelijke parkeergarages, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Sint Lucas - Projectmanager Fundamentals - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Raamovereenkomst Waterketen - cluster Zuiveringen 2022-2030 - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden voor...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering trams Provincie Utrecht - N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beheer, algemeen technisch en specifiek ten behoeve van het waarschuwingsstelsel (WAS) - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Reinigingsbestek gemeente Aa en Hunze - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2021-0197 Innovatie uitvraag levensduurverlenging kademuren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inzetplanning- en Roostersoftware t.b.v. BUas - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groenvoorziening Hogeschool Inholland (2 percelen) - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Logistiek UWV 2021 - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatiebureau Vollenhoven Vooruit - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levensmiddelen (Food & Non-Food) Perceel 2: Foodretail - Klein verpakkingen - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Online Marketingbureau tbv Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schonen waterpartijen binnen de kommen in de gemeente Westerkwartier - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering per 1-1-2022 Gemeente Westerwolde - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoering werkzaamheden Natte Natuur Parel de Utrecht - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Adviesbureaus voor Case for Change en Business Case SaaS Bedrijfsvoering - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies over...
Lees verder

Leveren van Drukopnemers en daaraan gerelateerde accessoires en diensten. - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

ICC Regio Schiphol Bevlogen - Luchtfoto's 2022-2023 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

PA spareparts hardware (DIG-11397) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Wmo Begeleiding gemeente Hoeksche Waard Open House procedure - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Implementatie Mobile Mapping - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wmo Begeleiding gemeente Hoeksche Waard gebiedsgerichte bekostiging - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

The Mali Business Support Programme - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transitiebegeleider programma zekeR - Cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Servers ROC Midden Nederland - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Heldere, sociale en kantgedreven incassodiensten - Evides NV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Civieltechnisch onderhoud inclusief calamiteiten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Heldere, sociale en kantgedreven incassodiensten - Evides NV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure doelgroepenvervoer voor Leerwerkbedrijf Stark - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior adviseur milieuvergunningen industrieel - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderzoek en herstel foutief aangesloten rioolaansluitingen 2022-2024 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure beheer en onderhoud daken, bliksem- en valbeveiliging voor de Veluwse Onderwijsgroep - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meerstad, De Zeilen BRM deelgebied IV-V - Grondexploitatiemaatschappij Meerstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grafische vormgeving - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en exploitatie sportaccommodatie Driedorp in Wagenberg - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Aanbesteding Koopvaardersschutsluis - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Opzetten 14C Database - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor ontwikkeling van...
Lees verder

Marktconsultatie kennisdialoog archeologie en wegwijzer onderzoek - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies inzake onderzoek
Lees verder

Signing - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

PA Hardware spareparts (DIG-11397) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

PA Hardware spareparts (DIG-11397) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Marktconsultatie Bedrijfswagens in zero emissie chassis cabine uitvoering Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Vervoersmaterieel en...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Openbare basisschool De Parkschool & Islamitische basisschool Ibn-i Sina te Arnhem - Stichting Flores onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur extern personeel - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selecteren en leveren nieuwe PLC hardware kunstwerken (DIG-11811) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Groot Onderhoud Leropperweg St. Odiliƫnberg - Gemeente Roerdalen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Vakliteratuur & abonnementen - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Dakwerken - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2021...
Lees verder

Schoonmaak en Glasbewassing - Stichting Hogeschool voor de Kunsten/HKU
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Technisch ICT beheer ten behoeve van het Schadefonds Geweldsmisdrijven - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opdrachtfotografie (Ea0081) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestek 41-2021 Maaien Bermen en Sloten gemeente Groningen 2022 - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Grondbewaring en - verwerking (grondbank) - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering hoogwerkers ten behoeve van brandweer - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Project 'Mercuriushaven – boord-boord overslagfaciliteiten' - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Vloerbedekking t.b.v. Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebied Zee-Zevenaar - Groot Onderhoud Reinwaterkelder Botlek Oost - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Nieuwbouw Jenaplanschool Zonnewereld - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Camerahandhaving gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CVO Rotterdam - EU Aanbesteding Schoonmaak en Glas - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

INTHR Lijn 16Z Laan van Meerdervoort - Buitenhof - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

F019-Elektrotechnisch en Werktuigbouwkundig Installatie-onderhoud - Scalda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaliseren en indiceren van archieven - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

31168279: Marine Warranty Surveyor ten behoeve van het project Van Brienenoordbrug - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Studenten Informatie Systeem - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder