vrijdag 3 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Gegevensfabriek Oplossing - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Financieel medewerkers Tozo-Tonk 010 - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Taal (leerroutes inburgering) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Sociaal Medische advisering en GPK ten behoeve van de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel, 's-Hertogenbosch en Vught - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

EA Media - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf – Rattenvallen hoofdriool - Spaarnelanden N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Subsidie(beheer)systeem - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Merchandise - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorartikelen- gezamenlijke aanbesteding mbo organisaties - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren en hosten van luchtfoto's Gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bodemverontreiniging en voorbelasten terrein "De Man" - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Externe inhuur personeel & Payroll dienstverlening - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

TenneT Qualification System (TQS) for high- and extra high voltage AC land cables - TenneT TSO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Nieuwe instroom Hulp bij het Huishouden, bestuurlijk aanbesteding - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meubilair Echo - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2383. tr.92 N338 Duiven - Drempt. tr.91 N317 Dieren - (A348 - N338) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolering 2021-2024 - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Boom onderhoudswerkzaamheden Gemeente Halderberge - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Renovatie Openbare Verlichting Halderberge - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

A02.008.2019 Inzamelen en verwerken van bedrijfsafval en vernietiging vertrouwelijk papier - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek 2403, traject 63. Groot onderhoud en reconstructie N848 Vuren - Leerdam - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Boombeheer Oirschot 2021 - 2025 - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie ICT-dienstverlener - RTV Noord-Holland (Hoofdvestiging)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Renovatie en uitbreiding gemeentehuis West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud groenvoorziening en gladheidsbestrijding - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Grootkeukens - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Stichting Veldvest Veldhoven Levering en dienstverlening Digiborden - Stichting Veldvest voor bijzonder onderwijs in Veldhoven en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rubber Wielblokken & Primaire Veren GVB Combinotrams - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

46.2021 Manager team Energie - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Coordinator Afspraken KIK-V - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

47.2021 Manager team Strategie & Advies - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

48.2021 projectmanager afdeling gebiedsontwikkeling - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Rooien bomen Nuenen - Gemeente Nuenen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheerwerkzaamheden drinkwaterinstallatie en legionella preventie van diverse gemeentelijke panden Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verzekeringen GGD Zuidoost Brabant - GGD Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Landelijk - Machine-2-Machine (M2M) mobiele connectiviteitsdiensten - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bureaustoelen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maatschappelijke begeleiding - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Marktconsultatie - Record Management Applicatie (RMA) - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: | CPV: Informatiesystemen
Lees verder

Verdiepingssessie Materialen met Toekomst: Hout in de GWW - brug van de toekomst ontwerpen - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Transitiemotor: lokale coalities in de ondergrond - strategische samenwerking - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Twee fasen contract Raamovereenkomst COH KOH Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Personeelsvoorziening Warme dranken en gekoeld water 2021 - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

FIN-HIS-MC Dutch Direct Auction (DDA) System - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Softwareprogrammering en...
Lees verder

Dooimiddelen t.b.v. gladheidsbestrijding - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf 3 waterongevallen-voertuigen - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kantoorartikelen en blanco papier 2021 - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preparatory studies for the Development and Rehabilitation of Lake Nokoué and the Porto-Novo Lagoon, Benin - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding ABRI's en vrijstaande reclamevitrines - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ingenieurs Adviesdiensten Programma Gebiedsontwikkeling Valkenhorst - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Immunostainers voor Immuunhistochemie - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Smart grid energiesysteem buurtschap Crailo - GEM Crailo B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-12-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Schade- en incidentenafhandeling - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Technische begeleiding mbt specificatie en verwerving Bestaande Generatie plus (BG+) wissels - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie naar rol Energy Service Provider vanaf 2024 - Cooperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Energie en...
Lees verder

Bedrijfstelefonie support - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Ondersteuning autorisatie PVE Mainline v006 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Apparatuur en inrichting voor Academie Automotive en Engineering - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie landschapsbeheer - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Detailengineering en Realisatie Gebouw Logistiek & Milieu - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Plan- en regelsoftware DSO - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur ICT-Professionals t.b.v. CJIB - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verpakkingsglas & Oud papier & karton, op-en overslag-, transport- en be-/verwerking van - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Klassiek hangarmatuur en 21e Eeuw paaltoparmatuur - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2035 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbod Inburgeringsvoorzieningen Nieuwe Wet Inburgering - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software Afvalinzameling - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Blus- en HV-handschoenen voor de VRU, VRGZ, VRGV en VRF - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

TE-team renovatie van Asch van Wijckschool Utrecht - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Haakkraan-opbouwen - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Azure Landing Zone, Migratie & Managed Services - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lokale maatwerkvoorzieningen Wmo Percelen 9, 14 en 15 - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

Vernieuwbouw Koning Willem II College Tilburg - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Spoorstaafconditioneringsinstallaties GVB Amsterdam - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schadeherstel en Glasschadeherstel/-vervanging - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitale Billboards - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vaste en Mobiele Telefonie - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Radio-,...
Lees verder

Semi-autonome energiesystemen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud verkeersregelinstallaties ten behoeve van Gemeente Gouda - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Selectie bemensing voor Ontwikkelteam - Vereniging PO-raad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Reconstructie en Renovatie Groenvoorzieningen STB en DRL - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Onderhoud HVAC en RWA installaties metrostations Amsterdam - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Leasefietsen - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie categorieaanbesteding: Re-integratie 2e spoortraject - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden gemeente Land van Cuijk - Gemeente Cuijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding overgang Hulp bij Huishouden gemeente Terneuzen van zo-net naar de markt - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder