dinsdag 28 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Concessieovereenkomst voor het organiseren en exploiteren van het jaarlijkse winterevenement op het Vrijthof in Maastricht (2022-2026) - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervangende kledingpakketten - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Speciale...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Klantvolgsysteem Werk (2) - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies over...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Klantvolgsysteem Werk - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Weg/goederentransport - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Renovatie rwzi Woerden - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opslag verwijderen VAK - D Fochteloerveen N2000 - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw Brandweerkazerne Wouw - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A02.008.2019 Inzamelen en verwerken van bedrijfsafval en vernietiging vertrouwelijk papier - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maatschappelijke Begeleiding Statushouders - Gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raadsinformatie- en Vergadersysteem (RIS) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Specialistische Jeugdhulp in Friesland segment A - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Specialistische Jeugdhulp in Friesland segment B (Open-House) - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vakspecialist Lucht (0.5 fte), vanaf oktober 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Rijn IJssel - Apple devices - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Systeem Vernieuwing Werk en Inkomen - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A03.47.2021 Levering Hardware en AV middelen - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Beleidsadviseur Financiering Energietransitie Gemeenten - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Uitzenden - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder