maandag 27 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
ICT diensten 2022-2025 - Gemeenschappelijke Regeling Cure
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Levering van farmaceutische verbruiksproducten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging uitgaand Subsidiesysteem gemeente Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

RM060.62698 Regulier Onderhoud Hygiene - Recreatieschap Rottemeren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Waterlopen de Peel - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SZW VA Europese aanbesteding Schoonmaakonderhoud en glasbewassing ten behoeve van Defensie locaties - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reinigingsdiensten van...
Lees verder

Levering elektriciteit en gas - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding (huisstijl) drukwerk - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Softwarelicenties - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeren van archeologisch onderzoek - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Crisisbereikbaarheidsdienst Jeugd GGZ 18- - Regio Twente
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

A07.63 Installateur Elektrotechniek Binnenzwembad en IJshal De Vliet te Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

EA Toezicht en exploitatie fietsenstallingen gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaste datacommunicatie verbindingen - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Master Vendor flexibele inhuur personeel - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Reclame exploitatie Reclamevitrines - Metropoolregio Rotterdam- Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333,...
Lees verder

Intekensoftware - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gebied Oost - Engineering Wolfheze Onderdoorgang - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-L-22044-21: Het leveren van energiebesparende producten (RREW) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA aanschaf maaiveegboot rayon Alblasserwaard en Beneden-Linge - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal onderhoud openbare ruimte - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3, Delft en...
Lees verder

Bomen rooien en planten - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Plansoftware en Software toepasbare regels - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Multifunctioneel afdrukken (MFA) - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31150507: Engineeren en uitvoeren van het Groot Variabel Onderhoud (GVO) aan HWN WNZ 2022 - 2023 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Regiocoördinator Klimaatadaptatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

E022-004-Scalda Technum 2.0 fase 2-Laboratorium - Scalda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering Kunststof Rioleringsmateriaal - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering voor de gemeente Alkmaar, inclusief Stadswerk 072 N.V. en Alkmaar Duurzaam Vastgoed B.V. en de werknemersschadeverzekering voor Stadswerk 072 N.V. - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Levering Onkruidbestrijdingsmachines - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Onderhous horeca grootkeukeninrichting en koelingen - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, Flevoland NL23,...
Lees verder

W013-Studentmaterialen kappersopleiding - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

EA LC-MS/MS systeem - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Accountsdiensten - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobiele telefoons - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Collectieve inkomensverzekering Gemeente Zeist - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijswijk - Rotterdam PHS DS3C (TTI) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitzenden, payrollen en detacheren - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maatwerkarrangementen - Reguliere openstelling 2021 (contractjaar 2022) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Projectsecretaris - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Mobiele Abonnementen - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gezamenlijke Inkoop BINASK Ashram College, Scala College & Coenencoop College - SCOPE scholengroep Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Flexibele schil inkoopdienstverlening Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT/2021/17: Marktconsultatie GroHVar - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie voor de levering en implementatie van een applicatie voor Digitaal Toetsen - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Trivium- Onderwijsleerpakketten - Stichting Trivium
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WGA ERD verzekering ROC Ter AA - Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Meerjaren Huisvesting HQ LVNL - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Huisvestingsdiensten
Lees verder