zondag 26 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Levering zonnestroominstallatie - WerkSaam Westfriesland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior markt- en contractspecialist - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf – Rattenvallen hoofdriool - Spaarnelanden N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

NU Scala - Laptops ll - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Benchtop bioreactors and controlers - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

17185 Schietfaciliteiten Soesterberg Bouwfase 1 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bekendmaken voornemen gunning beheer en onderhoud kennis platform tunnelveiligheid - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ingenieursdiensten Uitvoeringsprogramma Rioleringsprojecten - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

RFI Huisaansluitkasten / House connection box - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kabelverdeelkast
Lees verder

Accountantsdiensten Gemeente Aalten 2021-2024 - gemeente Aalten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud Stichting Groningse Schoolvereniging (GSV) - Stichting Groningse Schoolvereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Kantoormeubilair (Best Value) - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst integraal wijkonderhoud 2022-2026 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Medische beroepsaansprakelijkheidsverzekering en wet medisch-wetenschappelijke Onderzoek verzekering - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sociaal Medische Adviseurs - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Document Management Systeem Technisch Informatiebeheer - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Gemeente Molenlanden - Onkruidbeheersing op verharding 2022-2025 - Gemeente Molenwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Market consultation equalizing and blowoff valves - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Coördinator Klant Contactcentrum - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Auditoriumstoelen voor aula Hoofdgebouw - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Energie Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland - Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Heldere, sociale en kantgedreven incassodiensten - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reinigen en inspecteren vrijverval riolering - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Drukwerk en Grafische vormgeving - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Vloerbedekking t.b.v. Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0163 Raamovereenkomst Topografische inmetingen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering gemeente Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

inkoop specialistische jeugdhulp 2022 en verder, regio NOB: ZWARE JEUGDHULP - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Jeugd- en Gezinscoach - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Smeerolie O-1179 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verticale Luchtfotografie 2022 (2023/2024) - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IWR2021|Werkplekhardware|Diensten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Catering - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Bouwteam Groot Onderhoud N468 DOS-2021-0000342 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Muziekinstrumenten voor het Nederlands Douane Orkest - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding grafische vormgeving - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder