woensdag 22 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Delivery of 3 autonomous underwater gliders for marine research - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Energieadviezen - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Meewerkend voorman Bureau Implementatieondersteuning Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Externe inhuur personeel & Payroll dienstverlening - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzameling, transport en verwerking huishoudelijke afvalstromen incl. aanvullende dienstverlening - Gemeente Venray
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Informatie Infrastructuur, fase 3 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Market Consultation Athos CCUS project - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie kwaliteitsmonitor NCW - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Bedrijfskleding Paleis Het Loo - Stichting Paleis Het Loo, Nationaal Museum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Inhoudelijk/Functioneel expert voor PGB systeem - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Milieu-incidentenbestrijding - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Engineering, aanbesteding en directievoering renovatie Haastrechtsebrug - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie medicijnrestenverwijdering rwzi Dinther - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden voor...
Lees verder

Circulaire thuiswerkmeubilair en aanverwante dienstverlening - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder