dinsdag 21 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Inhuur externe arbeidskrachten / capaciteit (derden) - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Praktische begeleiding bij vestiging Regio Rivierenland - Regio Rivierenland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Gebied Zee-Zevenaar - Backoffice en uitvoeringsbegeleiding heuvelvervanging en BBV Kijfhoek - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitvoering Capellen Campus - Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-10-2021...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Gemeente Midden-Drenthe - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Nader Onderzoek Bomen 2021-2025 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek 21-12 Bredaseweg West - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Kamerlingh Onnesstraat e.o. - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding kwaliteitsmetingen schoonmaak Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Alleenrecht dienstverleningsrelatie OZHZ - gemeente Dordrecht - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Bedrijfsafval inzameling, afvoer en verwerking. - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Toetredingsronde Open House procedure JGGZ kop3 gemeenten - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Klimaatbestendig en water robuust Eikske perceel 1 - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Uitzendkrachten - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dordrecht Zuid - Upgrade station - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanpassen infrastructuur gebiedsontwikkeling VDL Nedcar - Provincie Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-10-2021...
Lees verder

Nieuw Haags Bibliotheeksysteem - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder