donderdag 2 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Marktconsultatie BHV-middelen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: EHBO-trommels
Lees verder

Europese aanbesteding Service Management Software - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Zwagermieden Natuur - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2020.081 Raamovereenkomst oeverwerken (beschoeiing en (natuurvriendelijk) oevers) - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Design & Build - "De Groeiplaneet - Populier" - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2021...
Lees verder

Onderhoud natuurlijk ingerichte gebieden District Raam 2021-2022 - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie organiseren en inrichten Z-route nieuwe Wet inburgering - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Operationeel parkeerbeheer - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Kantoormeubilair - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Zwagermieden - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2021-0081 Onderhoud oeverlanden Amsterdamse Bos - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud natuurlijk ingerichte gebieden District Beneden Aa 2021-2023 - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.149.2021 Raamovereenkomst Onderhoud Verkeers Regel Installaties (VRI's) - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Agglomeratie...
Lees verder

Juridische advies- en advocaatdiensten Openbaar Vervoerrecht - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-Hardware - Dr. Schaepmanstichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Lease Bakwagens Sanquin - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 |...
Lees verder

Inrichting - Depot collecties Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Hoofdaannemer - Depot collecties Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marketing & communicatie Noord-Holland Noord - Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, Kop van...
Lees verder

Harkroosters voor RWZI Enschede - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop 2022 Maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdwet gemeenten Maasdriel en Zaltbommel - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Postdienstverlening gemeente Dijk en Waard - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Drukriolering (Renovatie & Storingsopvolging) - gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herstel van droge heide in relatie tot kantelpunten in bodem- en humuskenmerken bij vergrassing - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oorzaken van tegenstrijdige aantalstrends bij insectenetende vogels van droge bossen en heide: zullen herstelmaatregelen tegen verzuring helpen? - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding printvoorziening ten behoeve van de N.V. Nederlandse Gasunie - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

De Branden - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-09-2021...
Lees verder

Agile coach - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitwijkvoorziening print & mail - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Software Anonimiseren - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding "aanschaf VTH-applicatie gemeente Middelburg" - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst bouwkundige werkzaamheden - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

EA schoonmaak diensten - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorartikelen 2021 - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening voor Scholengemeenschap Ubbo Emmius - Stichting voor bijzonder Voortgezet Onderwijs Ubbo Emmius
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

A04.22.2021 Projectbegeleiding parkeerautomaten (uitbreiding betaald parkeren) gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Internationale Payment Service Provider van het Rijk - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure levering (school)meubilair middels raamovereenkomst met minicompetitie voor Scholengroep OPRON - Scholengroep OPRON, stichting voor openbaar primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

FIN EA International Payment Service Provider of the Government - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Timetable application - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren/vullen brandstof opslagtanks en noodaggregaten - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2021-0102 Inspecties Overspanningen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Exploitatie zwembaden Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Procescoördinator Wachttijden - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Verhuisdiensten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leasing van voertuigen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie onderhoud Individuele Behandeling Afvalwater systemen (IBA's) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

inkoop elektriciteit en aardgas KNAW 2022-2025 - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Eindejaarsgeschenken 2021 - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Infuusvloeistoffen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Infuusoplossingen
Lees verder

FIN EA Contant geld en vervoer van contant geld voor het Rijk - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

PTA ballonnen radiologie - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Implementatie standaard procesautomatisering Afvalwaterzuiveringen - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Verlichting Schiphol Trade Park, Deelproject Skyzone & Spark Avenue - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-10-2021...
Lees verder

Inspectiewerkzaamheden conform NEN2767 - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf: enterische methaanemissie apparaten - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hof van Holland BRM - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Middellange termijneffecten van steenmeelgift en het herstel van droge loofbossen met zomereik - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

210026REG Arbodienstverlening Drechtsteden, OZHZ en DG&J - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Landelijk - SWOD- & SWID-correcties 2021-2027 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Opslag verwijderen VAK - D Fochteloerveen N2000 - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

INTHR Lijn 16X Laan van Meerdervoort - Eisenhowerlaan - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2021...
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure:...
Lees verder

eHRM voor provincie Limburg - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ondersteuning gemeenten uitvoering NPO - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Servicewagen met bemensing gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst naar bodemziekten, alen en bouwplanadvies ten behoeve van door de Staat in kortlopende pacht uit te geven landbouwpercelen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst Perron Meting & Analyse - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

HR-, Salaris- en Cliëntvolgsysteem - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Marktconsultatie kennisbank sociaal domein - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Inspectie en reiniging daken, dakgoten en valbeveiliging - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Drukwerk verkiezingen - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concessie/ opdracht voor de exploitatie van de warmte/(koude) voorziening voor Palenstein cluster 1 - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-08-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud KSE Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur - Stichting Katholieke Scholengemeenschap Etten Leur en omgeving KSE
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Norminspecties beweegbare kunstwerken - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reinigen kolken en lijngoten - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Reinigen en inspecteren vrijverval riool - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

OW.33301/2J Centrifuges SOI Heerenveen - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Provincie Overijssel - Ondersteunende dienstverlening bij Europese fondsen - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

3e ontsluiting Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Personeelsmagazine ContXt - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zakelijke dienstverlening:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Levering Turnkey Surveillancehondenvoertuigen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer meubilair, levering tweedehands en nieuw Circulair meubilair - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder