dinsdag 14 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Dagelijks onderhoud Openbare Verlichting - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A01.22.2021 AMBOR-opleidingen(MBO niveau 1, 2, 3 en 4) met parallelprogramma - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

GOH Wegen 2022-2025 - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Droog maaien Haaksbergerveen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energiebespaarpakketten in het kader van de RREW - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Restauratie bekledingsmuren en kazematten op de Lunetten te Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-10-2021...
Lees verder

Virtuele internationale samenwerkingsprojecten in het Hoger Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Definitieve Inschrijving voor EA Zonwering Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-infrastructuur - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding servers, storage en netwerkapparatuur - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Marktconsultatie bruggen Zijlsterrijd en sluis Dokkumer Nieuwe Zijlen - Provincie Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: | CPV: Werktuigbouwkundige installaties
Lees verder

Onderhouden en vervangen van vuilwater pompen in het metronet - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Renovatie sportvelden gemeente Woensdrecht 2022-2025 - Gemeente Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

SO- BRM Flevokust noord-zandophoging - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2021...
Lees verder

Offerteaanvraag Inhuur BPMN procesmodelleerder - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Business Liaison Manager (Regie) Digitaal Stelsel Omgevingswet - Vergunningverlening - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Uitvoering Capellen Campus - Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2021...
Lees verder

Ongevallenverzekering - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder