zaterdag 11 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Op resultaatsbasis uitvoeren van aanbestedingen - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet Medisch Mond-Neusmasker (NMMN) voor hergebruik - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voluntary ex ante transparency: Turnkey delivery of an Avance NEO 400 MHz NMR Spectrometer Console including related services - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Post- en koeriersdiensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Regulier onderhoud VRI's - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inspecties bomen raamovereenkomst (o.a. BVC) - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Schilderwerkzaamheden - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Quadraam - Computertoebehoren - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NOOI-Heup - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Toezeggingenregistratie - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Monitoringsdata - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gegevensregistratiesysteem
Lees verder

31151503: Leveren van ingenieursdiensten tbv Project (O)TB A67 Leenderheide - Geldrop - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

1-D-05848-21: Werkplekbeveiliging voor project Metro aan Zee - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Contrast Injectoren CT - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

P&C applicatie gemeenten Land van Cuijk i.o. - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Continuous monitoring Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Collectieve Zorgverzekering voor de minima - Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie t.b.v. aanbesteding Financieel systeem - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Catering - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerroute Onderwijsroute - inburgering regio Fryslân - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Formele en non-formele trajecten in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatwerkdiensten Wmo Sociaal Domein Limburg-Noord 2022 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Implementatieondersteuner Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inkoopadviseur - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Groslijst Technisch Advies - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Advies...
Lees verder

Begeleiding vervangingsplan vastgoed - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Selectie Installateur elektrotechnische installaties omvorming zwembad de Tongelreep - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Reinigingsbestek gemeente Aa en Hunze - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brede School Benthuizen - selectie aannemer - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie Installateur werktuigbouwkundige installaties omvorming zwembad de Tongelreep - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Levering natuursteen centrum gemeente Wassenaar - Gemeente Wassenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Selectie Installateur waterzuiveringsinstallatie omvorming zwembad de Tongelreep - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Onderhoud en reparaties voertuigen, containers en overig materieel - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud technische installaties - Gemeente Berkelland 2021 - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten ten behoeve van CORONA - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0186 - Stedelijke Beeldkwaliteitsmetingen Schoon - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Implementatieconsultant Uitwisselingsmechanisme Werk (UMw) - 24u - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Onderhoud bos Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hekwerk en toebehoren - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31149480: Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2021...
Lees verder

VNGR - Implementatiemanager Steunpunt Hersteloperatie Toeslagen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

EA Winkelsysteem tbv Distributiecentra van de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

15864 - Directievoering en toezicht tbv vernieuwing JJI De Hunnerberg te Nijmegen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen...
Lees verder

Raamovereenkomst inzet groenmachines voor groenwerk t.b.v. Groenbedrijf Den Haag en Haags Veegbedrijf - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Duin- en Bollenstreek - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

22496 | Renovatie hoofd- en secundaire baan vliegbasis Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-09-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigingsbestek 2018-2019 Gemeente Wijk bij Duurstede - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leerlingenvervoer 2022/ 2023 e.v. Heeze-Leende - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Echoapparatuur verloskunde en gynaecologie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vluchtdeuren Maastunnel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verwerking van (vertrouwelijke) informatiedragers - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31169504: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2e lijns ondersteuning bij verduurzaming koopwoningen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

TMC Buitenlandse dienstreizen Universiteit Leiden - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Integraal systeem voor elektrisch varen (P183038) - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2021005 Bedrijfswagens voor Service Team - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Supply of Metocean data at IJV (IJmuiden Ver) Investigation Area - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur interim managers bedrijfsvoering - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur interim managers onderwijs - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Telefooncentrale-applicatie HLTsamen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ODVR.22 | Veilig Werken op Hoogte – Inspecties en Onderhoud Valbeveiliging - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding 'Levering en onderhoud losbladprinters RDW' - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur subsidieadviseurs - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Telefonie (Mobiel, vast, servicenummers en connectiviteit) - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raadsinformatie- en Vergadersysteem (RIS) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31170232 Herberekening val inclusief bijkomende werkzaamheden in het kader van de constructieve veiligheid Eelwerderbrug - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk - Proeftuin duurzame keerwanden - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Arbodienstverlening Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal Hart van Nootdorp - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2021...
Lees verder