vrijdag 10 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Lasersnelheidsmeters - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herontwikkeling locatie en nieuwbouw Koningin Wilhelmina College te Culemborg - Koningin Wilhelmina College, locatie Beethovenlaan
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0134 Trekproeven Bomen 2022-2025 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Vormgevingsdiensten ten behoeve van Belastingdienst, Douane en Toeslagen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Market Consultation Athos CCUS project - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Shuttles en couveuses - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaakmiddelen Sportaccommodaties - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging onderdelen hoogspanningsinfrastructuur - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst sporttechnisch onderhoud - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Maatwerkmeubilair - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Representatieve bedrijfskleding - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanleg groenvoorzieningen Zuiderveld-West, fase B - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanpassingen bemonsteringskasten t.b.v. Covid-bemonsteringen - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Online Marketing, Content en Support 3 percelen - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding: Raamovereenkomst Activator en Omgevingsmanager Off Road Programma Topsector Logistiek - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

End User Devices (EUD) gemeente Súdwest-Fryslân - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van aluminium conische paaltop lichtmasten - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderscheidingstekens en emblemen textiel - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankondiging ingeval van vrijwillige transparantie vooraf voor het ISO gecertificeerd ICT beheer (incl single point of contact voor alle ICT gerelateerde zaken) voor de BEL Combinatie - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud parkeerautomaten - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Adviseur Ruimtelijke Ordening (3 maanden / 32 uur) - gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Archief opslag diensten in de behoefte van de Rechtspraak - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Combat Helmet Mounts for Night Vision Goggles - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats...
Lees verder

2 (junior) juristen Omgevingswet/Toepasbare regels - gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Logistieke dienstverlening kleding - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Workspace Management Inschrijvingsfase - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitkeringsdiensten (Aankondiging gegunde opdracht) - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verzekeringen GGD Zuidoost Brabant - Bizob
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Grondverkoop voor gebieds-ontwikkeling en realisatie bouwprogramma Centrumlijn Noord - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding 2021-2023 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering gietijzeren kolken en putdeksels - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Aanleg grondverbetering en bouwrijpmaken Zeeheldenwijk fase 1 te Urk - Gemeente Urk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Media inkoop - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA - Software broker dienstverlening - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van gladheidbestrijdingsmaterieel - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Werkplek apparatuur en aanverwante dienstverlening - Gemeente Urk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

2739 Reconstructie Gouwsluisseweg - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2021...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Waterland - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Technische adviesdiensten 2021-2025 - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pilot Tender Testlab Soatesten - GGD regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

17930 | Realisatie Inhuizing OM in het St. Annadal te Maastricht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Online Marketing - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medewerker DIV C (32-36 uur) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Warehousing, distributie en verhuizingen - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Receptie- en beveiligingsdiensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Levering van bloemen en geschenken - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud E&W Installaties - MBO Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Personeel - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Audiovisuele Middelen - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden installaties - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hardware - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beveiliging- en receptiediensten - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Markconsultatie Trapliften Achterhoekse gemeenten - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmedewerker (1-4) - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Salarisadministratiekantoor - Onderwijsstichting Esprit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wmo woonruimte aanpassingen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Schoolcoaches en gedragswetenschapper 2018 en verder - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Arbodienstverlening Nederland - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Glasbewassing - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatwerkleerinterventies Rijkswaterstaat - 31169311 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Uitgebreide Gevaren Verzekering - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RFI Congestieaanpak Noord-Holland Noord en Rijnland Beneden Noord-Holland - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Inzameling, transport en vermarkting papier Leudal en Maasgouw - Gemeente Leudal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reconstructie N282 – N260A - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Directie- en Taxivervoer - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Taxidiensten
Lees verder

Kantoorartikelen en Papier KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderwijslogistiek - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Overeenkomst Arbodienstverlening - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Printen voor Scholen Adenium - Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding Uitgebreide Gevaren Brandverzekering voor Provincie Zuid-Holland - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Support-werkzaamheden grootschalig Europees proefbevolkingsonderzoek 4-IN-THE-LUNG-RUN - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

Leasefietsen - Stedin Groep Services B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder