woensdag 1 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Enterprise Service Management - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Kompaan College te Zutphen - Stichting Achterhoek VO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2021...
Lees verder

Tender Kavel C/D, Podium Lelylaan Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervangen fietsbrug Sportlaan Dongen - Gemeente Dongen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Realisatie 4 gemalen Contract 3 (DIG-11963) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vernieuwbouw Dongeschool - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2021...
Lees verder

EA maatwerk kasten en vitrines - Koninklijk Conservatorium - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur externe arbeidskrachten / capaciteit (derden) - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Automatisering Bezetting- en benuttingsmetingen - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitzendarbeid - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open House: Dagbesteding en Begeleiding - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw IKC De Kroevendonk Roosendaal - St. Protestants Chr. Onderwijs Roosendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-09-2021...
Lees verder

31160058: Marktconsultatie Groot Onderhoud A2/A12/A27 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Vouchersysteem - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior begeleider Werkplaatsen Implementatie Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Digitale werkplek, basis infrastructuur en Data & Analyse Platform - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Circulaire ontmanteling Zuiderstrandtheater - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regionale implementatiecoach Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

4e moment tussentijds toetreden 'Open House' Beschermd wonen vanaf 2019 - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen...
Lees verder

Seawater intake and CCW pump packages - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder