vrijdag 17 september 2021

Meldformulier datalekken offline 17-20 september 2021

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Meldformulier datalekken offline 17-20 september 2021
Van vrijdag 17 september 17.00 uur tot maandag 20 september 08.00 uur is het niet mogelijk om een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Lees verder