maandag 6 september 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit schadevergoeding kolencentrale-exploitanten voor bepe...

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit schadevergoeding kolencentrale-exploitanten voor beperking CO2-uitstoot
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) stuurt het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief gevolgen uitspraak voorzieningenrechter over wijziging Nationaal Frequentieplan 2014
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beschrijft de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de zaak tussen Inmarsat en de Staat over het besluit tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 in verband met de (her)bestemming van de zogenoemde 3,5 GHz-band voor mobiele communicatie. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer had hierom gevraagd.
Lees verder

Kamerbrief over nieuwe voorlopige emissiecijfers over 2020
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over nieuwe voorlopige emissiecijfers over 2020.
Lees verder

Geannoteerde agenda informele Energieraad EU 22 september 2021
Geannoteerde agenda voor de Europese informele Energieraad op 22 september 2021.
Lees verder

Kamerbrief bij Geannoteerde agenda informele Energieraad EU 22 september 2021
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer een brief bij de Geannoteerde agenda voor de Europese informele Energieraad op 22 september 2021.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang verlenging indirecte Kostencompensatie ETS
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius stuurt de Tweede Kamer een voortgangsbrief over de continuering van de compensatieregeling indirecte ETS-kosten (IKC-ETS regeling).
Lees verder

Brief met toelichting op Kennisprogramma Effecten Mijnbouw jaarrapportage 2020
Brief van KEM wetenschappelijk expert panel met toelichting op het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM), jaarrapportage 2020.
Lees verder

2020 Jaarrapportage KEM-programma
3e jaarrapportage van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM). In de rapportage komen voornamelijk de tot en met december 2020 uitgevoerde inhoudelijke activiteiten en resultaten aan de orde.
Lees verder

Kamerbrief over jaarrapportage Kennisprogramma Effecten Mijnbouw 2020
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de jaarrapportage Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) over het jaar 2020. Hierin staat een terugblik over de periode 2017-2020, een vooruitblik over de periode 2021-2022 en de resultaten van KEM op het gebied van kennisborging en -uitwisseling.
Lees verder