dinsdag 28 september 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over steun aan door nachtsluiting getroffen horecabedrijven

Kamerbrief over steun aan door nachtsluiting getroffen horecabedrijven
Horecaondernemers die worden getroffen door de nachtsluiting kunnen in het vierde kwartaal van 2021 een subsidie krijgen voor de vaste lasten. Het kabinet heeft besloten om deze ondernemers ook in de komende maanden te steunen, omdat nachtclubs en discotheken in ieder geval tot 1 november verplicht dicht zijn tussen 00:00 en 06:00 uur. Het kabinet trekt voor de tegemoetkoming 180 miljoen euro uit. Dat schrijven de ministers Blok (Economische Zaken en Klimaat, EZK) en Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris Keijzer (EZK) aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de oorzaken van wateroverlast in Limburg
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt vragen over de oorzaken van wateroverlast in Limburg. De vragen zijn van het Tweede Kamerlid Thijssen (PvdA).
Lees verder

Kamerbrief over steun aan door nachtsluiting getroffen horecabedrijven
De ministers Blok (EZK) en Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris Keijzer (EZK) informeren de Tweede en Eerste Kamer over steun aan de door nachtsluiting getroffen horecabedrijven (VLN-regeling).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over turfvrije potgrond
Minister Schouten beantwoordt vragen over turfvrije potgrond. De vragen zijn van de Kamerleden Vestering en Teunissen (beiden PvdD).
Lees verder

Kamerbrief pilot CO2-toedeling
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over de pilot CO2-toedeling. Binnen deze pilot wordt onderzocht hoe gecombineerde permanente opslag (CCS) en levering van CO2 aan marktpartijen zoals de glastuinbouw plaats kan vinden via een administratieve verrekening. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen overleg Raad voor Concurrentievermogen 28-29 september 2021
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Keijzer (EZK) bij antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg over de Raad voor Concurrentievermogen op 28 en 29 september.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen uit overleg Raad voor Concurrentievermogen 28-29 september 2021
Staatssecretaris Keijzer (EZK) geeft antwoord op vragen uit het schriftelijk overleg over de Raad voor Concurrentievermogen op 28 en 29 september. De vragen zijn gesteld door leden van de VVD-fractie, de CDA-fractie, de SP-fractie en de GroenLinks-fractie.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over alliantie voor stoppen winning fossiele brandstoffen
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de alliantie die Costa Rica en Denemarken vormen om de winning van fossiele brandstoffen te stoppen. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GL) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Greenwashing bedrijven dreigt door lage prijs CO₂-compensatie'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt vragen over het artikel 'Greenwashing bedrijven dreigt door lage prijs CO₂- compensatie'. Een soortgelijke brief is naar de Eerste Kamer verzonden. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Romke de Jong en Boucke (beiden D66).
Lees verder