dinsdag 21 september 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over afwezigheid bij Algemene Politieke Beschouwingen

Kamerbrief over afwezigheid bij Algemene Politieke Beschouwingen
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer dat hij, in verband met zijn aanwezigheid bij de informele Energieraad in Slovenië, niet aanwezig zal zijn bij de Algemene Politieke Beschouwingen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief zienswijzen op openbaar maken verslagen klimaattafels en het klimaatberaad
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) informeert de Eerste Kamer over de zienswijzen op openbaar maken verslagen klimaattafels en het klimaatberaad.
Lees verder

Verzoek zienswijze Klimaatberaad
Lees verder

Zienswijze Bouwagenda
Lees verder

Kamerbrief over beoordeling van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over beoordeling van het Fit-for-55-pakket (Ff55) van de Europese Commissie. Deze voorstellen zijn onderdeel van de Europese Green Deal en geven invulling aan de wettelijke verplichting van de Europese Unie (EU) om in 2030 ten minste netto 55% broeikasgasemissiereductie te realiseren ten opzichte van 1990.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over voorstel COM(2020)825 (Digital Services Act)
Staatssecretaris Keijzer (EZK) geeft antwoord op vragen over het voorstel COM(2020)825. De vragen zijn gesteld door leden van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over artikel over Nordstream 2 en de werkgroep Energie
Minister De Bruijn (BZ, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het Follow the Money artikel over Nordstream 2 en de Werkgroep Energie. Tweede Kamerleden Van der Lee (GroenLinks), Piri (PvdA) en Van Dijk (SP) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over contentmoderatie en vrijheid van meningsuiting op online platformen
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheid van online platformen om content op hun platformen te reguleren, het toepasselijke juridische kader en de rol van de overheid.
Lees verder

Kamerbrief over Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in 2022
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in 2022.
Lees verder