donderdag 16 september 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over een online informatiebijeenkomst over de mogelijke sam...

Antwoorden op Kamervragen over een online informatiebijeenkomst over de mogelijke samenwerking tussen Elbit en Nederlandse bedrijven
Minister Kaag (BZ) geeft antwoord op vragen over een online informatiebijeenkomst over de mogelijke samenwerking tussen de Israëlische wapenfabrikant Elbit en Nederlandse bedrijven. Het Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over gebrekkige postbezorging in Kattendijke
Staatssecretaris Keijzer (EZK) geeft antwoord op vragen over de problemen met de postbezorging in Kattendijke. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over verhoging arbeidsproductiviteit en Nederlandse deelname IPCEI
Staatssecretaris Keijzer laat de Tweede Kamer dat zij de vragen van het lid Amhaouch (CDA) over verhoging arbeidsproductiviteit en Nederlandse deelname aan Important Projects of Common European Interest niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. Zij streeft ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over bericht dat 'Nederlandse' robotarm de ruimte in gaat
Staatssecretaris Keijzer (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Nederlandse' robotarm gaat na 35 jaar toch nog de ruimte in'. Het Tweede Kamerlid Amhaouch (CDA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit
Minister Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Keijzer (EZK) geven antwoord op de feitelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over de basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over informele Energieraad 22 september 2021
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van het schriftelijk overleg over de informele Energieraad van 22 september 2021. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA, SP en GL hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief bij ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009
Staatssecretaris Keijzer (EZK) biedt de Tweede Kamer de ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009 aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Aanbiedingsbrief resterende resultaten Fieldlab Evenementen
Staatssecretaris Keijzer (EZK) en minister Van Engelshoven (OCW) sturen de resterende resultaten van de Fieldlab Evenementen naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over afwezigheid bij Prinsjesdag
Minister Blok (EZK) informeert de Eerste Kamer over zijn afwezigheid bij Prinsjesdag.
Lees verder