maandag 13 september 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over afvalwaterberging in de gemeente Dinkelland

Antwoorden op Kamervragen over afvalwaterberging in de gemeente Dinkelland
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over afvalwaterberging van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in de gemeente Dinkelland, mede naar aanleiding van recente problemen in de opslaglocaties in Rossum, gemeente Dinkelland. De vragen zijn gesteld door het lid Van der Plas (BBB).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over voortgang versterkingsoperatie Groningen
Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de versterkingsoperatie in Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over problemen door uitfaseren ISDN30
Staatssecretaris Keijzer (EZK) geeft antwoord op vragen over de uitfasering van ISDN30 en de mogelijke onveilige situaties die dit tot gevolg kan hebben door minder betrouwbare bereikbaarheid van particuliere alarmcentrales en zorgcentrales. Het Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Nota van wijziging Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening
Nota van wijziging over het wetsvoorstel houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening).
Lees verder

Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota van wijziging Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij besluitvorming over een Kamerstuk.
Lees verder

Aanbiedingsbrief nota van wijziging Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging over het wetsvoorstel houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening).
Lees verder

Kamerbrief met geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 28 en 29 september 2021
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 september 2021. Verder informeert zij de Kamer over een informele ministeriële bijeenkomst over consumentenbescherming op 23 en 24 september in Slovenië.
Lees verder

Kamerbrief met verslag Informele Raad voor Concurrentievermogen 19-22 juli 2021
Staatssecretaris Keijzer (EZK) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de Informele Raad voor Concurrentievermogen van 19-22 juli 2021.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang schadeafhandeling Groningen
Minister Blok (EZK) geeft de stand van zaken van de afhandeling van schade door de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag Norg. Ook informeert hij de Tweede Kamer over een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals de afhandeling van immateriële schade en de verankering van het werk van de Commissie Bijzondere Situaties.
Lees verder