woensdag 1 september 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over bijdrage Rijksoverheid aan '100 Klimaatne...

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over bijdrage Rijksoverheid aan '100 Klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over de bijdrage van de Rijksoverheid aan de realisatie van de EU Horizon missie 100 Klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030, later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Berekening effect 'fit-for-55'-pakket op Nederlandse CO2-uitstoot en relatie tot inkomensgroepen
Berekening van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) van het effect van het 'fit-for-55'-pakket op de Nederlandse CO2-uitstoot en relatie tot inkomensgroepen.
Lees verder

Kamerbrief over berekening effect 'fit-for-55'-pakket voor CO2-uitstoot en relatie tot inkomensgroepen
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het effect van het 'fit-for-55'-pakket op de Nederlandse CO2-uitstoot en hoe dat neerslaat op de verschillende inkomensgroepen in Nederland.
Lees verder

Kamerbrief steun- en herstelpakket vanaf het 4e kwartaal van 2021
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over ontwikkelingen Regionale Energie Strategie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over ontwikkelingen rond de Regionale Energie Strategie. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief definitieve toekenningen 1e ronde Nationaal Groeifonds
Minister Blok (EZK) en minister Hoekstra (Financiën) delen het besluit om het voorwaardelijk toegekende budget vanuit het Nationaal Groeifonds voor de projecten Health-RI en Groenvermogen om te zetten in een onvoorwaardelijke toekenning met de Eerste Kamer.
Lees verder

Advies tot toekenningen Groenvermogen van de Nederlandse economie & Health-RI
De Adviescommissie Nationaal Groeifonds adviseert over het definitief onvoorwaardelijk toekennen van de middelen uit het Nationaal Groeifonds voor de projecten Health-RI en Groenvermogen.
Lees verder

Kamerbrief financiële participatie bij opwek hernieuwbare energie op land
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) beschrijft ontwikkelingen rond de financiële betrokkenheid van inwoners bij de opwek van windenergie en zonne-energie op land. Ook reageert de staatssecretaris op enkele moties van de Tweede Kamer over dit onderwerp.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over rapport bescherming drinkwater bij gebruik aardwarmte
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het rapport 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte; Stille wateren in diepe gronden' van de Algemene Rekenkamer. De Tweede Kamerleden Van der Lee en Bromet (beiden GL) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder