maandag 13 september 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Review rapportage ongelijkmatige bodemdaling landbouwgebieden Groningen

Review rapportage ongelijkmatige bodemdaling landbouwgebieden Groningen
Lees verder

Pilots onderzoek naar ongelijkmatige bodemdaling en drainage op landbouwgronden
Verkennend onderzoek naar de omvang en de oorzaken van (ongelijkmatige) bodemdaling en effect op de drainage op twee pilotlocaties (landbouwgronden) in het gaswinningsgebied van Groningen.
Lees verder

Samenwerking Commissie Mijnbouwschade en Instituut Mijnbouwschade Groningen
Samenwerkingsdocument van Commissie Mijnbouwschade en Instituut Mijnbouwschade Groningen.
Lees verder

Review deelonderzoeken
Review op deelonderzoeken "Pilots onderzoek naar ongelijkmatige bodemdaling en drainage van landbouwgronden" en "Pilot monitoringslocatie drainage Huizinge".
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over gaswinning onder de Waddenzee
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over gaswinning onder de Waddenzee. De Tweede Kamerleden Thijssen (PvdA) en Bromet (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over misleidende praktijken van Multi-level marketing (MLM)-bedrijven
Staatssecretaris Keijzer (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over misleidende praktijken van Multi-level marketing (MLM)-bedrijven later komen dan gebruikelijk. Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over appreciatie voortgangsrapportage 2020 Invest-NL
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen na het schriftelijk overleg over de appreciatie voortgangsrapportage 2020 Invest-NL van 20 juli 2021.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over "prullemanderen stikstofregels"
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over "prullemanderen stikstofregels", vanwege een krantenartikel met uitspraken van een landbouweconoom over de economische gevolgen van een advies om de veeteelt in bepaalde stikstofgevoelige gebieden fors in te krimpen of te doen verdwijnen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over berichten terugbetalen van loonsteun
Minister Hoekstra (FinanciĆ«n) geeft antwoord op vragen over de berichten 'Bedrijven moeten ruim €4 mrd. aan leunsteun terugbetalen' en 'FinanciĆ«le strop voor bedrijven dreigt nu controle eerste ronde noodsteun vastloopt'. Tweede Kamerlid Tony van Dijck (PVV) heeft de vragen gesteld.
Lees verder