dinsdag 7 september 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Nota naar aanleiding van verslag Wijziging Boek 6 Burgerlijk Wetboek vanwege verkorte...

Nota naar aanleiding van verslag Wijziging Boek 6 Burgerlijk Wetboek vanwege verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag Wijziging Boek 6 Burgerlijk Wetboek vanwege verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de nota naar aanleiding van verslag Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek vanwege het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over afschermen privéadres in het Handelsregister
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen van de leden Van Ginneken, Van der Werf en Sneller (allen D66) over het niet uitvoeren van de wens van de Tweede Kamer om het privéadres bij de KvK af te schermen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden
Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de netaansluiting van windpark Ten noorden van de Waddeneilanden. De vragen over het bericht 'Schiermonnikoog vreest een blijvend litteken van de windstroomleiding' zijn gesteld door Tweede Kamerleden Thijssen en Gijs van Dijk (PvdA). De vragen over de aanleg van een elektriciteitskabel door een kwetsbaar stuk van het Werelderfgoed Waddenzee zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Van Raan en Vestering (PvdD).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de uitspraak van de afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State over een milieubeoordeling voor windturbinenormen
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt vragen over de uitspraak van de afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State over een milieubeoordeling voor windturbinenormen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over EU-herstelfaciliteit
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Portugal, België en Luxemburg ontvangen eerste geld EU-herstelfonds'. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief met stand van zaken informatieplicht, energiebesparingsplicht en extra capaciteit toezicht en handhaving
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken energiebesparingsplicht en informatieplicht, en zij gaat in op de ontwikkelingen met betrekking tot de huidige doelgroep.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over ontwerp-weigeringsbesluit aardwarmtewinningsproject Californië Lipzig Gielen Geothermie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het ontwerp-weigeringsbesluit omtrent het aardwarmteproject Californië Lipzig Gielen Geothermie (CLG). De Tweede Kamerleden Erkens en Valstar (VVD) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de dwangsommen die de Staat dreigt te moeten betalen omdat het kabinet Rutte III het Urgenda-vonnis niet lijkt uit te voeren
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) beantwoordt vragen van lid Ouwehand (PvdD) over de dwangsommen die de Staat dreigt te moeten betalen omdat het kabinet Rutte III het Urgenda-vonnis niet lijkt uit te voeren.
Lees verder