maandag 9 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
fysieke keuringen voor brandweer en brandweerduikers - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Studies for Drinking water in Garowe, Somalia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Duurzame bloemen Belastingdienst - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitvoeren...
Lees verder

Leveren van inzamelmiddelen voor GFT, GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van tariefzakken, PMD zakken en luierzakken GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren en uitzetten van minicontainers voor GFT en het leveren van keukenbakjes voor etensresten - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Het leveren, inbouwen, onderhouden en operationeel houden van de benodigde elektronica en software voor ondergrondse containers, ten behoeve van een prepaid diftar systeem. Inclusief aansluiting van reeds gechipte minicontainers in geleverde software. - Gemeente Ouder-Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Verwerking van groenafval GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebied Noord - Realisatie BBV Drenthe 2022 D-002958 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst Netwerk Analyse - Geotechnische toetsing baanlichaam - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

A Lab‐based NAP-HAXPES facility for operando studies of energy‐material interfaces - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inkoopadviesdiensten - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, Utrecht NL310,...
Lees verder

Natuurbrandverspreidingsmodel - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vrachtwagenchassis met zijladeropbouw en afzetbare containers - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 | Procedure:...
Lees verder

Logistieke dienstverlening kleding - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider verduurzaming vastgoed - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Design & Build sportgebouw - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Stedelijk baggeren 2022-2025 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RMN - Haak- en haak-kraanwagens - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiliging Provinciehuis - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitale werkplek, basis infrastructuur en Data & Analyse Platform - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Realisatie MFA gemeenschapshuis Asten - bouwkundig - Gemeente Asten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie Huis voor de Samenleving gemeente Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sociaal Medische Advisering - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Realisatie MFA gemeenschapshuis Asten - installaties - Gemeente Asten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Zaakgericht registreren - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud asfaltwerken - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding installatieadviseur gemeentehuis Rheden - Gemeente Rheden, gemeentehuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND...
Lees verder

Aanbesteding architect gemeentehuis Rheden - Gemeente Rheden, gemeentehuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen verbetering ventilatie en temperatuur gebouw Helinium - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen Scholen en gymzaal Souburg - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Coördinerend Adviseur Vakontwikkeling - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

New streaming media player - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zelfredzaamheidsroute (Z-route) - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

RMN - Aanschaf Achterladers - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meubilair Nieuwe centrale bibliotheek Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Strategische Informatie Adviseur-Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Tuin en terrein onderhoud - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Privacy consultant / projectleider - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur Recordmanagement - Microsoft 365 (0.25 fte), vanaf september 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfsafval inzameling, afvoer en verwerking. - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Contractovername - Vereniging Wigo4it in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder