zondag 8 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Projectleider parkeerproducten - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw en verbouw Henry Dunantweg - Stichting Scala College en Coenecoop College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding beheer, exploitatie en verduurzaming zwembad Rivièrabad - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding SAB 2021 Depot Nieuwegein 21-3693 - SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals en Repro - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding SAB 2021 Perceel 1 t/m 8 - SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeren procesassessments NEN-EN-ISO/IEC 33020:2014 voor het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Woningaanpassingen - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Algemeen onderhoud buitengebied (perceel 3) - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior Informatie Analist - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Inzameling en verwerking van glas GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herverlichtingsplan 2021 gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Inzameling en verwerking van Klein Chemisch Afval GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Staatsbosbeheer - Scholing Boa's 2022/'23 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Procesmanager Circulair - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inzameling en verwerking van luiers en incontinentiemateriaal GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur 3 Communicatieadviseurs Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ), 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur duurzame gebiedsontwikkeling - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Need to know en Zero trust - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Leveren van...
Lees verder

Bebording - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Rapportage- en analyseplatform Jeugd - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

School-, kantoor en vergader en hospitality meubilair - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Gunning DAS Inhuur personeel en adviesdiensten Q1 en Q2 2021 - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Warme dranken - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL...
Lees verder

AI 2021-0133 Verwaarden huishoudelijk textiel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Informatiesysteem Sociaal Domein Gemeente Weert - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Stichting VU - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwijderen bomen gemeente Bloemendaal - Gemeente Bloemendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem...
Lees verder

Ingenieursdiensten Fase 1 Nieuw Kralingen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur van personeel via een Broker - Stichting het Juridisch Loket
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Inhuur personeel - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur awareness logging & audittrails - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkomensconsulent Heronderzoeken - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning procesgericht werken - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies over software
Lees verder

BI specialist (informatie analist) - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding voor de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Mobile voice- and datacommunication services - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Productieleider - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Amalia Kinderziekenhuis te Nijmegen - bouwkunde (perceel 1) - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Amalia Kinderziekenhuis te Nijmegen - elektrotechniek (perceel 3) - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Amalia Kinderziekenhuis te Nijmegen - werktuigkunde (perceel 2) - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem Inhuur Personeel - Regionaal Bedrijventerrein Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie uitvoering compensatie bomen en bos(plantsoen) Provincie Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bosbouwdiensten
Lees verder

Software voor theorie-examens - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Contract WFSR inzake organisch meetprogramma MOD - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuwbouw Campus aan De Lanen te Rosmalen - Stichting Signum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Contract TNO inzake organisch meetprogramma MOD - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

DAS ICT Touchscreens - Stichting Essentius
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw KEC Picardie te Gennep - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT - Laptops - Stichting Essentius
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Leasefietsen van kantoor naar kantoor - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Desktops - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Laptops - Stg Prot Chr PO te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Levering en onderhoud van pompen, mengers, vijzels, aandrijvingen, versnijders, mixers, voortstuwers, blowers, krooshekreinigers, compressoren en appendages - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder