zaterdag 7 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Schuimblusvoertuig - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaien waterlopen Kempen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider geboortebos Schiedam - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gladheidsbestrijdingsmaterieel - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Computertoebehoren - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA enterale voedingspompen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DOS-2021-0001287 - Contractmanager programma Veenweiden Krimpenerwaard - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

LED - Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Stichting Hout- en Meubileringscollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Systeem voor Repressieve Operationele Informatie Voorziening (ROIV) - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warme dranken voorziening - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House contractuele regeling WMO begeleiding Regio Zuid Oost - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Open House contractuele regeling Jeugd Ambulant Regio Zuid Oost Utrecht - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aankondiging: vrijwillige transparantie vooraf, uitsluitend recht gemalenonderhoud - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland...
Lees verder

Aanvullende werkzaamheden MFA - Bizob
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

ICT voorziening natuurbeheerders - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ROVK verstel-, herstel-, en opmaakwerkzaamheden - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Werving & Selectie en Detachering voor de Directie Finance - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Calamiteitendienst afvalstoffen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gebied Noord - Emmen FH werkzaamheden - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-L-18706-21: Het leveren van bestelauto's - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Financieel informatiesysteem - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324,...
Lees verder

Leveren, keuren, repareren en onderhouden van inventarisstukken - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering Luchtverkeersleiding Nederland - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overslag en transport HRA en GFT - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebied Noord en Oost - Engineering Treinbeveiligingsobjecten Zwolle-Wierden en Zwolle-Kampen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Rioolvervanging Hof van Delft fase 2 - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Eindejaarsgeschenken - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landmeetkundige diensten - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Programma NISE Vervanging Informatie landschap Erfpacht & Uitgifte - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

RFI EIARD Support - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies inzake onderzoek en...
Lees verder

Marktverkenning / belangstellinginventarisatie was- en strijkservice - Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wasserij- en stomerijdiensten
Lees verder

Levering, implementatie en onderhoud van toegangscontrolesystemen. - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA huur AD systemen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS Inhuur ondersteuning onderwijs(gerelateerde bedrijfsvoering) applicaties - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Touchscreens - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Commerical of the Shelf gebruiksrechten en Gerelateerde diensten - Vereniging Wigo4it in coƶperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Berging Voertuigen en Vaartuigen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Matlab (wiskundige software) - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur externe arbeidskrachten / capaciteit (derden) - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie voor de aanbesteding van werkpleksensoren - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Sensoren
Lees verder

Beheer mechanische riolering gemeente Almelo - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kansrijke bemiddeling - Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Onderhoud rioolgemalen en bijzondere voorzieningen- Gemeente Almelo - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integrale applicatie voor ondersteuning Wmo en Jeugd - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaliseren Legionellabeheerstaken - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en inbouw elektronica ondergrondse containers (IRDC-toegangscontrole) ten behoeve van een diftarsysteem - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sponsorovereenkomst WK Volleybal Vrouwen 2022 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Meerj.n Raamovk.s GWW & Groenwerken Staatsbosbeheer Brabant 2021 e.v. - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Opbouw truck gemonteerde veegmachine - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO Inhuur financieel consulent - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Administratiekantoor - Stichting Openbaar Onderwijs Houten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NO inhuur technisch manager programmateam HWBP - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf van 2 Alinity i analyzers o.b.v. een reagentiaovereenkomst en onderhoudsovereenkomst - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Patientenvoeding Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beademingsapparatuur, onderhoud en 24/7 service NFU CTB's - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Applicatiebeheer en Doorontwikkeling BSCN en MCS - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Website en dataportaal - Stowa
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DWH ontwikkelaar - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Inkoop- en Contractadviseur Sociaal Domein - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Laptops - VCO-kantoor basisschool Willem Alexander
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

NO inhuur van Adviseur Geotechniek GoWa en Stad Tiel - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud twee autoclaven - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT - Laptops - Lelystad, Stichting voor christelijk Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

EA Hardware SRON-NWO-I - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie - Afkoop langdurige nazorgverplichtingen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Vergunningen
Lees verder

Realisatie, hosting & beheer Opensource Multisite CMS & Rotterdam.nl - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder