donderdag 5 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Aanbesteding topografische -, deformatie-, tril- en profielmetingen en dataverwerking - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en aanverwante dienstverlening - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Informatieknooppunt (technologie en inrichting) - Waterschap Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

31159370: PB Multidisciplinair ten behoeve van project InnovA58 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Sanitaire Voorzieningen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Vacature app WSP regio Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

31168114: Aankoop en Leveren van Bulkwegenzout 2021 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Grondwatermonitoring - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bergen, Stallen, Transporteren en Inrij-beperkende middelen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31164965 Samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) Ingenieursdiensten - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Architect brede school/kindcentrum Almkerk gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Trainingen Schoolveiligheid - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Portofonie ten behoeve van het Rijk - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gebied Zuid-Oost - Engineering Vervangen blokkabels Eindhoven-Blerick en sanering Helmond/Griendtsveen M-004850 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EU Schoonmaak Gemeente Stadskanaal - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-D-01212-21: Openbare aanbesteding onderhoud div transportinstallaties in de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-04350-21: Het leveren van apparatuur dieptereinigingsvoertuigen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House overeenkomst maatwerkvoorziening Wmo Huishoudelijke ondersteuning De5 gemeenten per 1 januari 2022 - Gemeente Rucphen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Merwede Fase 1 - Concessie energie-installatie en - levering - Bureau Valstar-Simonis B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Planmatig onderhoud Hoornbrug te Rijswijk - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2021...
Lees verder

Leveren en plaatsen ondergrondse restafvalcontainers voor Buha BV - Coƶperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning "Systeem Vernieuwing Werk & Inkomen - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur Uitzendkrachten en Specialistisch Personeel - CAK - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ultrastable Laser System for Quantum Computing with Strontium Rydberg Atoms - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwteam samenwerking "reconstructie IJsselmondse knoop" - Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Sociaal medische advisering Kop4 gemeenten Noord Holland - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Wegen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2021...
Lees verder

EA Hardware SRON-NWO-I - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BI specialist (Front-End ontwikkelaar) - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Computertoebehoren - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

Marktconsultatie Berging Voertuigen en Vaartuigen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL,...
Lees verder

toekomstbestendige zorg en ondersteuning - Gemeente Roermond
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Netwerkcomponenten - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

210001GDD Wijkonderhoudsbestekken 2021 - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Zuid-Holland NL33A...
Lees verder

ROVK Shemagh Shawls - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar - Gemeente Bergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoopadministrateur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie inzake aanbesteding rijksbrede raamovereenkomsten "Resultaatverplichte ICT-/IV opdrachten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

EA Schoonmaakonderhoud NIOO - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kindtegoed op de stadspas - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering boeketten en bloemstukken 2021 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting wijk Moesel - Gemeente Weert
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2021...
Lees verder

19364589 Senior Technisch Medewerker Systeem techniek en Technisch ontwerpen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud rollend materieel - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering - Gemeente Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Projectleider Circulair - cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie onderhoud flowmeters - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Installatie van elektrische en...
Lees verder

Programmadirecteur Zuid-Limburg Bereikbaar - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Senior HR-adviseur - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Senior Projectleider Vangmiddelen Rivierkreeften - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openstelling Landelijke Raamovereenkomst iDiensten Brug- en sluisbediening en Tunnelbediening en – bewaking (en beheer en onderhoud) - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Efficiency assessments of investments in the Dutch (extra) high voltage network - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Droog maaien Zeevang (Klemweg) - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak gemeentelijke locaties Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Design & Build nieuwbouw Oosterwoldschool te Almere Oosterwold - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ongevallenverzekering - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, Flevoland NL23, Het Gooi en...
Lees verder