zondag 29 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Drie veegmachines - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 | Procedure:...
Lees verder

Archeologisch onderzoek binnenstad - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

High-force dynamic mechanical thermal analyser (DMTA) - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het Leveren van een E-Beam Evaporator - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0251 Openbare Laaddiensten Elektrisch Vervoer Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

End User Devices - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

182232 NU Arlanta - Laptops - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Metalen emblemen en Rangonderscheidingstekens - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

verwerken kca - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31166628: Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) voor het Programma Onderhoud Bruggen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Leveren en aanbrengen Bomen - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software-reseller - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies over...
Lees verder

Aankondiging van aanvullende opdracht (vrijwillige transparantie): Ontwerp, realisatie en exploitatie van een WKO-installatie t.b.v. Regiokantoor Westpoort - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Medische gebruiks- en verbruiksartikelen - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Huis aan huis inzameling van huishoudelijk afval, gft en glasinzameling en- verwerking gemeente Alphen-Chaam - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Niet wezenlijke wijziging van een opdracht | Print- en kopieerpapier voor samenwerkende instellingen (onvoorzienbare omstandigheid) - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Kleding en aanverwante dienstverlening - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Cambium
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Sloop en nieuwbouw Nije Buurt fase 2a en 3a, Ten Post - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10600081975 – OM – Procesadviseur - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Slibtransport - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Aanbesteding Jeugd, segment wonen - gemeenten regio Midden-Limburg - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Medicatie en Farmaceutische zorg t.b.v. het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst doorontwikkeling regionale mobiliteitshubs - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

6-D-92123-21 Marktconsultatie Klantbegeleidingsysteem - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor ontwikkeling...
Lees verder

10100041431 - DGSenB/CBJ - Inhuur Projectondersteuner Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie (1) - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Atomic Layer Deposition - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Leveren P&C applicatie Gemeente Rijssen-Holten 2021 ev - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering brandstof met behulp van een tankregistratiesysteem - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Procesondersteuner, vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-L-01020-21: Leveren van (biologische) bloembollen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie RWZI's, Programma Waterketen HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaien Westplaat Buitengronden - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Projectleider Bodemasbestsanering - Gemeente Hof van Twente
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor het verwijderen...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Stichting Cambium
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Maashorst - Gemeente Uden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Ingenieursdiensten Mijnbouw vraagstukken Kerkrade - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Kantoormeubilair - Stichting Cambium
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Cambium
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Verzorgen BHV opleidingen voor diverse klanten - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126 | Procedure:...
Lees verder

Parkeerautomaten gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Parkeer Management Systeem gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Parkeer Rechten Systeem gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SPCO Lelystad - Laptops - Onderhandeling - Lelystad, Stichting voor christelijk Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Indicatieve drugstesten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Echosystemen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dagelijks onderhoud aan persluchtinstallaties - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310,...
Lees verder