zaterdag 28 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Gladheidsbestrijding - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Audio en Visueel Apparatuur t.b.v. Raadzaal - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Wetterskip Fryslan - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

WFRL-11-19783 Constructiewerk - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ongevallenverzekering - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Winkelcentrumpersoneel - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 1: Tijdelijke opvang en/of zorg tijdens onderwijstijd - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur Onderwijzend Personeel - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 2: Langdurige dagbehandeling of -besteding - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 3a: Jeugd GGZ (Vrijgevestigden) volgens Open House - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur Onderwijs Ondersteunend Personeel - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

EU Aanbesteding chauffeurstrainingen en -opleidingen voor de VRLN - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kringloopactiviteiten gemeente Raalte - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 4a en 4b: Gezinsbegeleiding, Gezinsbehandeling, Persoonlijke verzorging en Vaktherapie - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Substation Automation IEC104/101/61850 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

End User Devices (EUD) gemeente Súdwest-Fryslân - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bermbeheer gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Raamovereenkomst organisatieadviesdiensten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Afkoop langdurige nazorgverplichtingen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Vergunningen
Lees verder

Realisatie uitbreiding Quarleskade te Vlissingen-Oost - North Sea Port Netherlands N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding voor het leveren, plaatsen en onderhouden en wijzigen van verkeersregelinstallaties in de gemeente Haarlemmermeer. - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vechtdal Verbinding N340/N48 en N377 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

CT scan systeem TecLab - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen overbruggingsovereenkomst - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

marktconsultatie digitaal discussie systeem Raadszaal - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA ERD verzekering Katholieke Scholenstichting Utrecht - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkplekvoorzieningen gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Design & Build - "De Groeiplaneet - Populier" - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 4c tot en met 4e: Gezinsbegeleiding en -behandeling: FACT, MST, MDFT volgens Open House - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Droog maaien Markboezem - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaal discussie systeem - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaien waterlopen Tjaarderpolder - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Stationsbelevingsmonitor - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaak - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering, dienstverlening, implementatie en onderhoud van storage - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

DOS-2021-0003206 - Versneller voor projecten en proposities Circulair Zuid-Holland 2021 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen en gemeenschappelijke regeling HLT Samen - Gemeente Hillegom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Aansprakelijkheid - en Goed Werkgeversschapsverzekering per 1-1-2022 Gemeente Beekdaelen - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medische aansprakelijkheidsverzekering - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior begeleider Werkplaatsen Implementatie Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Uitrukkleding VRHM - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding "Veilig Mailen" MGR Rijk van Nijmegen - Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medewerker bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Procesadviseur Water - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder