dinsdag 24 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
EA enterale voedingspompen UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SBIR Oproep - Cryptocommunicatie - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SBIR Oproep - Automated Vulnerability Research - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hospitality dienstverlening - Vitens N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VRI Data Analayse Tool - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Kleinschalig Rioolwerk Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RM060.21601 Raamovereenkomst Verkeersbebording - Recreatieschap Rottemeren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verkoopsysteem Zwembaden en Boswinkel - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schriftelijke Marktconsultatie Hulp bij Huishouden de Dienst Noardwest Fryslân - Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering duurzame energie en aardgas - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Horecadienstverlening - Rijn IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie APPA - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

210086SDD – Inkoop Inburgeringsaanbod Onderwijsroute MBO - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

De Branden - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111, NEDERLAND NL |...
Lees verder

VWS EA Moleculaire Diagnostiek SARS-CoV-2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Architect gegevensuitwisseling - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

VNGR - Full stack Go ontwikkelaar met Kubernetes kennis - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder