zondag 22 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Onderhoud riolering 2021-2024 Gemeenten Peel en Maas, Nederweert, Leudal, Roermond en Weert - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421,...
Lees verder

Flexibele schil Mobiliteit en Verkeer - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ter beschikking stellen van software ten behoeve van burgerzaken II - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Handdoeken, washandjes en overalls met gerecyclede content - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud - Stichting Adelante Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanpassingen in het gastransport netwerk voor de ombouw van de Eneco Utrecht centrales van G- naar H gas kwaliteit - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-10-2021...
Lees verder

Microsoft Licenties - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Raamovereenkomst software - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

HOV Westervoortsedijk - Oude Zevenaarseweg - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

E5981033-Locatieontwikkeling Oud Hoenderhoek - Recreatieschap Voorne-Putten
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Marktconsultatie Systeem voor risico-identificatie, -beoordeling en -analyse - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente IJsselstein - Zaaksysteem - Gemeente IJsselstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud bedrijventerrein Majoppeveld - gemeente Roosendaal voor Ondernemersvereniging Majoppeveld - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Elektronische Leeromgeving - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-12-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software...
Lees verder

Marktconsultatie Administratieve werkzaamheden RMO Noord-Limburg / Trendsportal - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ROK Historisch & verkennend bodemonderzoek - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Roosterapplicatie - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Applicatie voor papierloos vergaderen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem casco bedrijfsvoertuigen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Gemeente Ermelo Bedrijfscontactfunctionaris - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multifunctionele helmen VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitrusting...
Lees verder

Aanbesteding preventief en correctief onderhoud van brandmelders en inbraakbeveiligingsinstallaties - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectsecretaris Inkoop - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Imagomonitor Nationaal Programma Groningen - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Backbone van de Club van Wageningen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Restauratie bekledingsmuren en kazematten op de Lunetten te Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Primair Datacenter - Vereniging Wigo4it in coƶperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gladheidsbestrijding - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Integrale ontwerpopdracht (energieneutrale en circulaire) nieuwbouw Vissershavenstraat 2-4 Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Road monitor for asset management, winter management and unsafe traffic situation (ROMO) - De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoek en herstel foutief aangesloten rioolaansluitingen 2022-2024 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Europese aanbesteding pompen - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2030 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Contract TNO inzake dienstverlening Emissieregistratie - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Frontoffice applicatie Sociale Wijkteams - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Pre-announcement with a call for competition for Turnaround Product - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem casco operationele voertuigen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

NT2 Taallesprogramma's en toetsing - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

9-D-04213-21: Aanbesteding verkeerseducatie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verzekeringen GGD Zuidoost Brabant - GGD Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder